Ohnivé pero - jeseň 2021: Chuť života

ohnive pero

Hodiny s neúnavnou pravidelnosťou tikali do vravy naokolo. Ružovolíca žena zdvihla k ústam šálku pariacej sa kávy a usŕkla si. Doľahla k nemu posledná slabika šťavnatej nadávky. Díval sa na ňu. Klementína. Múza, víla, dáma, skvost. Ona s pôžitkom privrela oči, on ich čo najviac otvoril. Rudolf stál s dlaňou nacapenou na skle, ako mu len substancia ducha dovolila. Vpíjal sa do nej očami.

Dáma medzitým dopila zvyšok kávy a s rachotom odsunula veľké kreslo. Jediným gestom privolala vyziableho čašníka, ktorý dovtedy postával v rohu ako sušené kvety vo váze. Prikyvoval, zapisoval a o chvíľu sa vrátil s koláčom a čajom. Za pár minút sa stôl rozrástol o ďalšiu ženu. Zvítali sa štedrým cmuknutím.

Duch sa kúpal v hrdelnom klokotavom smiechu Klementíny a hltal každý jej pohyb. Neušlo mu, ako sa jej pri vstávaní zvýraznil rázporok na sukni a odhalil kolienko. Stehy len tak tak udržali objemné stehno. Táto žena predstavuje život. Skonštatoval Rudolf. Kúsok šľahačky nad jej perou ho primäl k mimovoľnému pohybu, v polovici si však uvedomil, že už nemá telo.

A potom čas zamrzol. To sa stáva, keď…

Ako ho tak rýchlo vyňuchali? Prebehlo duchovi mysľou. Očami pobehoval hore, dolu, doprava, doľava… zprava zasvišťala facka. Spomalená silueta padajúceho Rudolfa sa zniesla na zem ako ľahká pavučinka. Démon, pôvodca zahanbujúcej facky, sa týčil nad Rudolfovou krehkou substanciou a čakal, kým opäť nadobudne tvar. Biedak brblal, jachtal, čo mu prišlo na um.

„Mlč, ty sprostá hmla!” ukáznil ho démon ďalším pohlavkom. A oficiálnym hlasom predniesol: „Kde máš oprávnenie o pobyte na zemi? Meno, storočie, úroveň, bydlisko? Syp to zo seba, inak si ťa vychutnám v cigare!”

„Ru-rudolf t-tretí, eh, vlastne štvrtý.” žmolil v rukách kúsok seba. „16. storočie, duch úrovne mínus jedna, momentálne b-bývam na Štrčitej, jama číslo dva. Poznáte?” pokúsil sa o zdvorilostné re­či.

Démon sa chytil nite: „Pekný výhľad, há?”

„Tak, tak… lávové jazerá, hotová krása. Dokonca sa mi raz zdalo, že cítim spáleninu. Skoro ako živý.” dodal duch už skôr pre seba a pohľadom pristál na Klementiných perách.

„A oprávnenie máš?” dobiedzal tamten už s menším opovrhnutím a nasledoval jeho pohľad.

Rudo zavrtel hlavou a zvíril jemný prach: „Nemám.” Za túto neuspokojivú odpoveď dostal našťastie len úškľabok a nie ďalšiu facku.

„Tak hybaj do fľaše. Vrátim ťa do diery. A keď cekneš, zle skončíš, rozumieš? Keby niekto zistil, že si obišiel bez trestu, budem na smiech. Máš šťastie, že mám pochopenie pre takéto výlety. Sám si sem-tam odskočím." prezradil démon a tiež sa zahľadel do výjavu za sklom kaviarne.

„Táto tu nie je pre teba. Ešte jej zostáva…” vyčaroval čiernym prstom notes a celkom „po ľudsky” nalistoval príslušnú stránku. „No, aha, pozrime sa, ech, ty šťastlivec.” ďobol hnátom do hmly, čím Ruda trochu sčeril. „Čoskoro to bude mať za sebou.” A na dôvažok kývol hlavou smerom ku korpulentnej dáme.

Strieľa si z neho. Nestačí, že ho takto odprevadili zo sveta? Blbým vtipom? Po smrti už máte pramálo humoru. Ale rozhodol sa, že tomu ďasovi bude veriť. Uhasil sebaľútosť, vystrúhal poníženú grimasu a rýchlo sa súkal do fľaše. Dnes mu vrtkavé nálady démonov priniesli šťastie. Cez modrasté sklo fľaše sa ešte raz zadíval na zvláštne hutný ľudský svet.

Démon do vzduchu nakreslil prstom úhľadný kruh. Čas rozmrzol a oteplel. Sled ďalších udalostí nadobudol rýchly spád. Ručičky na hodinách sa opäť rozbehli. Odtikali treskot, výkrik, pád, a potom vydesené ticho.

Len kdesi ďaleko akoby si niekto výskol od šťastia… ale to bol iste len vietor.


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

29. novembra 2021
Jana Opálková