Ohnivé pero - jar 2023: Za úplňku

ohnive pero

Mnoho pověstí a legend nám říká o obrech, vílách, skřítcích, bozích a bájných hrdinech. Říkají nám, kde by se tito tvorové mohli nacházet, či kde dříve žili. Mezi námi se vyskytují fanatici, jenž tyto, podle některých pohádky a báchorky, berou na smrt vážně. Jinak by přece nikdo v horách nehledal yettiho, v lesích Big foota a jezero Loch Ness by bylo pouze skotský Mácháč. Někteří z nás věří i v existenci takových stvoření, jako jsou jednorožci, magický poník s rohem na vrchu hlavy, mnohdy ozdoba pyžámek malých holek a dojná kráva velkých korporací. Říká se ovšem, že tato křehká stvoření lze vidět, to jenom čistá panna musí za úplňku utrhnout ze stromu jablko, pak prý uvidí bájné stvoření v celé své kráse.

A tak šla před dávným časem jedna panna za úplňku na mýtinku k velké jabloni, měsíc ji ukazoval cestu, možná měla strach, možná si v duchu opakovala, že sem neměla chodit, přesto ji však zvědavost hnala kupředu. Když se postavila pod košatou jabloň, natáhla ruku po jednom jablku lesknoucím se ve svitu měsíce. Utrhla ho a čekala. Jenom tráva ševelila. Rozhlížela se všude kolem, ale nikde nic nebylo, náhle však za ní něco zafunělo. Byl to on. Stál tam v celé své kráse. Nic krásnějšího tenkrát neviděla. Změřila si ho od kopýtek až po špičku rohu, chtěla ho pohladit, ale uhnul, tak k němu natáhla ruku s jablkem. Bázlivý jednorožec k jablku nejprve přičichnul a pak ho zhltnul jako kdejaká obyčejná herka.

Jednorožec ani panna si nevšimli, že je zpovzdálí pozoruje pytlák. Měl kuši. Spatřil jednorožce. Nemohl tomu uvěřit. Zvedl zbraň. Namířil. Vystřelil. Chtěl ho zasáhnout do jeho bělostného boku. Jednorožec se ale v mžiku rozplynul jako pára. Už nebyl. Zbylo jen mrtvé tělo panny proťaté šípem.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

1. mája 2023
Věra Jahodová