Ohnivé pero - jar 2023: Subvariant: neznámy

ohnive pero

„Dobré ráno, pán Kartier.“

„Dobré ráno, Ziri,“ odzdravil automaticky profesor, aj keď to vôbec nebolo treba. Ziri, umelá inteligencia, ktorá pred časom nahradila všetkých jeho spolupracovníkov, si na tieto veci nepotrpela.

Kartier vkĺzol do obleku: „Tak čo máme na dnes ako prvé?“

„Klient má pomerne jasnú predstavu, recept vám práve premietam.“

„Nevšedné,“ zamračil sa profesor. „Kontrolovala si to? Bude to fungovať?“

„Samozrejme.“

„A kto vytvoril tú kombináciu?“

„Veľmi dobre viete, že túto informáciu vám nesmiem poskytnúť.“

„Hej, veľmi dobre viem,“ zamrmlal si profesor sám pre seba. „Tak teda poďme na to.“

Ziri rýchlo vyhľadala všetko potrebné a zabezpečila presun materiálu, skúsený chemik pripravil zvyšok. Vydezinfikoval zariadenie, aktivoval štíty, pozapínal prístroje, namiešal základ a začal postupne, presne podľa receptu, pridávať jednotlivé komponenty. Ziri mlčala, len občas nadiktovala najbližšie požadované množstvo alebo upozornila na špecialitu v postupe. Proces prebiehal hladko, až pokým sa profesor nepokúsil doplniť siedmu prísadu – veľmi malé množstvo esencie S-11. Nemalo sa stať vôbec nič, išlo len o stabilizátor, no stalo sa. Priehľadná banka sa naplnila plynom a prachom, objavilo sa niekoľko mikrovýbuchov sprevádzaných zábleskmi. V zmesi sa dali po nejakú dobu pozorovať drobné svetielka, potom reakcie v nádobe ustali.

Profesor zdvihol zrak k jednému z mnohých Ziriných očí.

„Nie som si istý, čo by som si mal myslieť.“

„Nepredvídaný priebeh,“ skonštatovala Ziri strojovo, „je potrebné vykonať analýzu.“

„A je to aj nutné?“ zavrčal profesor rozmrzene. „To už dnes nestihneme nič iné. Kto mi to zaplatí?“

„Pán Kartier, poznáte predpisy. Bez analýzy nemôžeme pokračovať.“

Profesor si bol istý, že oponovať nemá význam. Vzal banku, opatrne odstránil veko, vložil ju do analyzátora a zaistil dvierka. Teraz má voľno, o ostatné sa postará Ziri.

Kartier sa zbavil obleku, zvalil sa do kresla vo svojej kancelárii a vyložil si nohy. Cítil, ako mu pozvoľna oťažievajú viečka. Po nejakom čase – neskôr prišiel na to, že to bola len necelá hodina – ho z driemot vytrhol zvuk. Takže sa niečo našlo. Ziri ho mohla zburcovať desatinu sekundy po náleze, ale neurobila to. Čakala, kým ju sám osloví.

„Ziri?“

„Organické rezíduá, minimálne množstvá. Podľa výnosu Rady číslo 201 máte povinnosť zistiť a zaznamenať všetky fakty, ktoré by mohli priamo či nepriamo…“

„Ziri, stačí. Ja to poznám.“

Profesor premýšľal. Bolo to vlastne dobre. Jeho vedecká duša, večne hladná po poznaní, v tomto laboratóriu chátrala. Zákazka za zákazkou, recept za receptom, nič nové, nulová kreativita. Toto je šanca na zmenu. Navyše, v takýchto prípadoch musí svoje zistenia nielen zaznamenať, ale aj odprezentovať pred komisiou. A komisia znamenala živých ľudí. To by mohlo byť príjemné.

„Máme makronahrávku?“ uisťoval sa.

„Samozrejme.“

„Možnosti priblíženia?“

„Prakticky neobmedzené.“

„Výborne. Tak mi daj pár minút.“

Hĺbkovú analýzu makronahrávok už vykonával viackrát, nikdy však za takýchto okolností. Organické zvyšky mohli znamenať hocičo a to bolo mimoriadne vzrušujúce. Prepojí svoju myseľ so Zirinou – on bude dodávať pocity a rozhodovanie, ona logiku a výkon. Budú dolovať informácie. Veľa, veľa rôznych informácií. Úžasné!

Pripravil si nápoje, ktoré mu umožnia dlhšie sa sústrediť, vykonal telesné potreby a pripojil sa k sieti. Vedel, že teraz to bude nepríjemné.

„Začni,“ vyzval svoju nehmotnú kolegyňu.

Do spánkov sa mu zavŕtal elektrický prúd, pocítil ostré pichnutie kdesi vzadu na krku. Kvôli bolesti až zalapal po dychu, no v nasledujúcom okamihu to bolo preč. Otrel si z čela pot a zahľadel sa na projekciu.

„Dokážeš to nejako zúžiť?“

Ziri premietla do priestoru pretiahnutý útvar.

„Reverzným odhadom som sa dostala k tejto oblasti. Výpočet je správny s pravdepodobnosťou blížiacou sa k jednej.“

Profesor nahrávku približoval, pretáčal, hľadal náznaky. Mnohokrát sa vracal k tým istým okamihom, vyberal kúsočky, izoloval ich a potom sa pokúšal vyskladať zmysluplný celok. Často sa rozhodoval len na základe intuície. Jeho myseľ sa niekedy nedokázala vysporiadať s veľkým množstvom premenných, nevedela preklenúť situácie, kedy už veci začali byť príliš komplexné. Vtedy ale nastúpila Ziri a s istotou vlastnou len strojom posunula pátranie tým najpravdepodob­nejším smerom. Stačilo len pokladať tie správne otázky.

„Tu je to!“ zvolal profesor nadšene.

„Zhromažďujem dáta,“ nechala sa počuť Ziri a zostala ticho.

O malú chvíľu sa ozvala znovu: „Do záznamu – život: áno; forma: inteligentná; stavebné funkcie založené na: uhlík; metabolické funkcie založené na: uhlík; organizmy typ: M, organizmy variant: 33, organizmy subvariant: neznámy.“

Profesor úplne stratil pojem o čase. To, čo sa mu dostalo do rúk, bolo jednoducho fascinujúce, nevedel sa toho nabažiť. Sledoval, čítal, počúval, študoval správanie, históriu, okolnosti, vývoj, počítal všetko spočítateľné, nachádzal súvislosti a o všetkom robil záznamy. Niekoľkokrát, ani nevedel prečo, sa zameral na život náhodného jedinca a preskúmal ho od začiatku až do konca. Nemusel to robiť, ani by nemal, ale Ziri tieto odchýlky nijako nekomentovala.

O mnoho hodín neskôr usúdil, že už má všetko. Bol úplne vyčerpaný, no ak by bolo treba, dokázal by pokračovať. Skončilo to a on len s veľkým úsilím odolával návalom smútku.

„Priprav prezentáciu,“ požiadal Ziri. „Kedy nás môžu prijať?“

„O dvadsať šesť hodín a trinásť minút.“

„Idem sa vyspať. Zobuď ma, keď budem zregenerovaný,“ oznámil. „A Ziri, ďakujem za spoluprácu,“ dodal, aj keď to vôbec nebolo potrebné.


„Dobrý deň,“ pozdravil profesor komisiu a mierne sa uklonil.

„Dobrý deň. Nech sa páči, sadnite si,“ vyzvala ho predsedníčka. „Kartier? Ten parfumér?“

„Áno, to som ja.“

„Skvelé! Som rada, že vás konečne stretávam osobne. Musím sa priznať, že som vašou stálou a spokojnou zákazníčkou.“

„Ďakujem, to mi veľmi lichotí,“ usmial sa úprimne profesor.

„Dobre, tak sa nezdržujme. Ukážte nám, čo máte.“

Kartier spustil prezentáciu a rozhovoril sa o organizmoch. Rozprával dlho. O ich úspechoch, míľnikoch, o vojnách, chorobách a o tom, ako radi sa dusili vo vlastnej špine. Nakoniec detailne opísal spôsob, akým sa zničili ešte skôr, než začali byť podmienky v nádobe nevyhovujúce.

„Áno, toto je pre M-ká typické,“ uzavrela predsedníčka.

„Hm, spomenul som si ešte na jednu vec,“ zazubil sa profesor, „je to už len taká kuriozita na záver.“

„Samozrejme, nech sa páči.“

„Narazil som na to úplnou náhodou. V posledných fázach boli veľmi zvedaví. Tušili, že sú zrejme súčasťou niečoho väčšieho a pokúsili sa nás odfotiť – fotografovanie bola jedna z metód, ktorou zaznamenávali obraz. Príliš ďaleko sa však nedostali, podarilo sa im získať len obrázok reakcií v nádobe.“

„Úsmevné, ale zaujímavé. A pre typ M určite neobvyklé,“ prikyvovala žena na čele komisie.

„Urobili z toho nezdaru vtedy pomerne veľké haló,“ pokračoval profesor, „fotografia kolovala takmer po všetkých informačných kanáloch, dokonca jej dali aj meno. Znelo zvláštne, ak si správne spomínam, nazvali to Stĺpy stvorenia.“

„Stĺpy stvorenia? Poetické. A vystihli podstatu, teda aspoň v istom smere. Ale už sú preč, teraz ich len presnejšie zatriedime a uložíme medzi ostatné.“


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

6. februára 2023
Andrej Kollárik