Ohnivé pero - jar 2023: Klenot

ohnive pero

Profesor Livingstone stál na okraji obradného kruhu a zapisoval si poznámky. Vedľa neho náčelníčka majestátne pozorovala svojich poddaných.

„Vychádza na povrch duša hada,“ poznamenala.

Mladé dievča tancovalo okolo ohňa do rytmu bubnov, zvíjalo sa a oči mu svietili mliečnobielym svetlom. Bojovníci okolo kruhu držali v rukách kopije a štíty a pokrikovali po ňom.

„Ako vyberáte tanečnicu?“ spýtal sa profesor a zastal s perom nad papierom.

„Nie my, ale hadí boh,“ opravila ho náčelníčka. „Vstupuje do šamana a vyvolí si spomedzi dievčat z kmeňa. Ak prežije jeho skúšku, je hodné byť klenotom slávnosti. Ak nie, duša hada hľadá ďalej.“

Bojovníci začali búchať kopijami o štíty. Dievča tancovalo čoraz chaotickejšie, v jeho očiach sa zračilo čisté nekonečno.

Zrazu sa v kruhu zablysli čepele. Bojovníci ich hádzali popri dievčati a ono sa uhýbalo, hoci ich akoby ani nevnímalo.

Profesor Livingstone si posunul okuliare po nose. „Koľko dievčat slávnosť prežije?“

„Málo,“ odvetila jeho spoločníčka. „Ale na tom nezáleží. Stanú sa našimi klenotmi.“ Ukázala na dlhé kamene zoradené okolo kruhu, biele ako kosti.

„A tie, čo prežijú?“

Zadívala sa naňho a hodila vlastnú čepeľ, ktorá cieľ neminula. „Čo myslíte, ako som sa stala náčelníčkou?“


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

6. marca
Veronika Wan