Ohnivé pero - jar 2021: Stratená v hmle.

ohnive pero

Zvuk z diaľky dolieha k mojím boľavým ušiam. Snažím sa otvoriť oči, no sú ako v mede namáčané. Uvažujem, či počujem hlasy, alebo len ozvenu podobnú niečomu známemu. Cítim vodu pod nohami, ochutnávam jej slanú chuť, čo značí, že je morská. Má krvavý nádych.

Zrak pomaly derie sa cez zahmlený pohľad. Som na pláži len v nočnej košeli. Neviem prečo, ale ani ma to netrápi. Kráčam po jemnom piesku za lúčom, ktorý svieti spoza tmy. Zvláštne myšlienky sa mi premieľajú v mysli, ale radšej ich potlačím do ústrania vedomia.

Ten zvuk je stále hlasitejší, až zbadám bytosť plávajúcu v šírom mori. Pristúpim bližšie a neverím vlastným očiam. Je to morská panna ladne sa pohybujúca do rytmu vĺn. Volá ma k sebe a žiadostivo sa prihovára: „Kde je Tvoja sestra?“

Zvláštne, uvažujem nad otázkou a odpoviem: „Doma spí v bezpečí teplej postele.“

„Nie táto sestra, tá druhá, drobunká s nepoškvrnenou dušou plynúceho času!“

Prepadnem panike, chvejem sa na celom tele. Neviem prečo, ale bojím sa tohto tvora morského a utekám preč s vetrom vo vlasoch, až kým nezmizne z obzoru.

Svetlo ma opäť oslepilo a vtedy som si všimla, že prichádza z výšky útesu. Ani neviem ako som vyliezla až na vrchol, kde má človek pocit, akoby sa dotýkal samotného neba. Zrazu som si uvedomila, že necítim žiadnu bolesť v nohách, ani únavu v tele. Nič, len pocit súženia, ako keď Ti mohutná ruka zovrie trepúce sa srdce do dlane a pritlačí.

Ľahnem si na trávu a načúvam hlasu, ktorý rozoznávam. Je to mama. Kričí, aj plače, akoby v bubline obalená. Je tam v celej svojej podobe, iba tvár má akúsi zvláštnu, akoby tam ani nebola. Chcem sa k nej priblížiť, no neviem sa pohnúť. Neviditeľné okovy ma pútajú k zemi. Chcem na ňu zavolať, ale ústa mi uschnú, ako otrokovi na púšti. Je to ako v zlom sne, čas sa spomalil, vnímanie je hmlisté. Upadnem do hlbokého spánku a snívam.

Vidím blesky, dážď a vietor tancujúci v korunách stromov. Niekde uprostred tohto bláznovstvá zbadám jej tvár. Smutnú, nešťastnú a plnú sĺz. Jej slová prehlušia temnotu a ja začínam rozumieť.

Ako zmätene kričí, že už nevládze a srdce jej plače nad najväčšou stratou pre ženu. Pre stratu dieťaťa. Vidím ako tam stojím a snažím sa ju upokojiť, ale nič nepomáha. Ako dni ubiehajú a jej duša chradne, ako sa mení a umiera z vnútra. Ako ruža bez slnka. Stratila záujem o všetko, nevníma realitu zavretá vo svojom vnútri.

V tom sne chce vyskočiť z balkóna, no otec ju zachráni. Ako prichádza lekár s injekciou na upokojenie a ona konečne zaspí od vyčerpania. Vidím tri sestry, no jedna je stratená v hmle.

Neviem prečo, ale nedokážem vyhnať z hlavy morskú pannu plávajúcu v mori. Máva na mňa a ja sa odvážim pozrieť pravde do očí. Smrť cítim na chrbte, derie sa mi pod kožu a dýcha mi na krk. Vtedy všetko pochopím.

Otvorím oči a hľadím na nemocničný strop. Nadopovaná sedatívami s prázdnotou v srdci. Už viem, že tá morská bytosť je mama. Je to jej telo, ako pláva v búrlivom mori pod útesom. V jej okolí sa vznáša morská pena a na nej pláva dieťa šťastne sa usmievajúc na tú čarovnú bytosť. Akoby patrili k sebe, aby im nebolo smutno, keď zablúdia v tme. Odplávali držiac sa za ruky spolu až tam, kde iný svet na nás čaká.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

22. februára
Denisa Herichová