Ohnivé pero Q1 2009: Oblasť

SNY

Ležali sme v posteli vo vnútri Oblasti. Ja a moje dve dcérky. Prvá dostala vyššiu Dávku, druhá menšiu, napriek tomu už mali obe tie prekliate, zlovestné Sny. V tých Snoch neskutočne živých a farebných, až sa zdalo, že sa dotýkate skutočnej reality, sa im snívalo o zvláštnom zástupe ľudských bytostí. Kráčali v zástupe a náhle sa im začalo rozpadať kostné a svalové tkanivo. Uprostred kroku sa im náhle podlomili nohy. Spadli na zem a pomaly, veľmi pomaly sa menili na beztvarú biologickú hmotu. V Snoch nebolo zrejmé či cítia nejakú bolesť. Len umierali. A nakoniec v tej hmote zostali len zmätené oči, ktoré sa postupne, v hrozivej agónii, zatvorili.

KNIHY

V dávnych dňoch a ktovie či vôbec existovali, sa vidím ako nežne hladím obaly mojich kníh. Zvlášť dve knihy, ktoré som uložil s tajomným úsmevom na perách vedľa seba. Schopenhauer prirovnával prežívania ľudskej bytosti k snu. Človek je tvor, ktorý listuje v knihe svojho života. Keď som tie riadky čítal mal som pocit, že žijeme v zvláštnom, hmlistom opare. V tom sklovitom a mliečnom povetrí listujeme v našej knihe a čítajúc vidíme svoj život, až kým nenatrafíme na riadok, v ktorom sa vidíme ako čítame knihu. A v druhej knihe, spoločníčka Schopenhauera, starý čínsky filozof opisuje sen, zdanie, že je motýľom. No bolo možné, že motýľ sníval o tom, že je človekom. Úžasné. Neviem prečo ma tieto knihy tak fascinovali. Snáď z dôvodu neexistencie jasného kritéria či vôbec tento život, o ktorom sa domnievame, že je skutočný, nebude iba sen. Kto nás však sníva?

OBLASŤ

Kým vedci pochopili a zdôvodnili existenciu Oblasti sme nepredpokladali prepojenia našich snov a vonkajšieho sveta. Po presadení vedy v 18. storočí sme vyhlásili boj proti akýmkoľvek učeniam a vedeckým smerom, ktoré túžili zdôvodniť názor, že v našej hlave sa nachádza samostatná, svojbytná realita. Biologický mozog sme popísali ako systém založený na vzájomných vzťahoch medzi nervovými tkanivami. Z ich chemických a elektrických procesov sme vyvodzovali celý náš duševný svet. Sen bol jednoducho výsledok fungovania biologickej štruktúry ľudského mozgu. Všetky iné teórie sa vyhlásili za šarlatánske, nevedecké a mystické. Až kým sme neobjavili Oblasť.

VESMÍRNY MODUL

Vplyvom Einsteina došlo na prebudovanie chápania nášho vesmíru. Vesmír bola nekonečná plocha, v ktorej sa nachádzali miliardy galaxií podobných zemskej Mliečnej cesty. Je zložité pochopiť dopad toho, čo objavil vesmírny modul. Môžeme porovnávať s revolúciou, ktorú uskutočni Kopernik objavom slnečnej sústavy. Celé naše náboženské, kultúrne, vedecké či filozofické chápania muselo byť prebudované na novo. Ale i to je iba malé prekvapenie od toho, ktoré nám pripravil vesmírny modul. Po prvý krát v dejinách sme dokázali skonštruovať modul, ktorý mohol dôjsť na okraj našej galaxie. Nové palivo a konštrukčný materiál umožnil dosahovať rýchlosť svetla. A tak v ten Deň, keď modul dorazil na okraj galaxie, takmer celé ľudstvo sedelo pred Obrazovkou a čakalo na kamerové zábery. Náš svet je odvtedy iný. My, naše chápanie reality, i našich snov. To všetko je už iné, podivné a zmätené.

DÁVKA

Dostal som z mojej rodiny najvyššiu Dávku. Mám takmer štyridsať rokov a bál som sa okamihu, keď Sny začnú mať i moje deti. Sny sa objavili náhle, takmer rok po desivom objave modulu. Vedci vypočítali, že Sny za začnú prejavovať približne v ôsmom roku Dávky. Moje deti sa budia spotené a vyplašené. Neviem im odpovedať. Knihy, milované knihy, ma nikdy nepripravili na Oblasť. Celý náš vzdelávací systém, veda, náboženstvo, filozofia, nič z tohto nás nepripravilo na Oblasť. Od objavenia sa ľudského rodu na tejto zemi až po neskutočný rozmach vedy, nik netušil o Oblasti. Nevieme kto ju vytvoril. Nevieme prečo jestvuje. Nevieme z akého dôvodu existujeme, prečo sa rodíme a umierame. Stratili sme vedomie o smerovaní ľudského rodu. Jediné čo poznáme sú tie prekliate sny, ktoré nám posielajú tvorcovia Oblasti. Náš svet je odvtedy iný. My, naše chápanie reality, i našich snov. To všetko je už iné, iluzórne, podivné a zmätené.

IBA SEN

Kvôli Oblasti už vieme, že môžeme byť pokojne sen. Naše dejiny, vojny, víťazstvá, objavy, smútky a radosti. Moje dojatie, keď sa mi narodili dcérky, láska k mojej žene, ale i atómová bomba, Hitler a Stalin. Beethoven a Picaso. Slnečnica na slnkom zaliatej lúke. Vietor, prchavý, lahodný vietor v korunách líp. Búrlivé moria a nekonečné oceány. Dažďové pralesy a pomaly plynúce oblaky na modrej oblohe. Motýľ, ktorý sedí oproti mne na balkóne. To všetko iba sen.

SMRŤ

Každý tvor na tejto zemi dostal Sen. To my, ľudia, sme tými, ktorí kráčajú v zástupe a náhle sa nám začne rozpadať kostné a svalové tkanivo. Nevieme prečo nám tvorcovia Oblasti vložilo do hláv vernú simuláciu toho, čo bude nasledovať po našej smrti. Samozrejme, že sme dávno vedeli, že po smrti sa nám rozpadne mäso, koža a neskôr aj kostra. Že sa zmeníme na kôpku popola. Z nejakej príčiny je pre nich významné, aby sme snívali iba tento jediný sen. Napokon načo aj iné sny? Veď dnes vieme, že snom sa stala celá naša vonkajšia realita, tento svet, ktorý sme považovali za reálny.

Dostali sme sa vedecky tak ďaleko, a tvorcovia Oblasti to museli vedieť, že raz objavíme Stenu.

STENA

Po tom, ako modul dorazil na okraj našej galaxie objavil obrovskú, nekonečnú, povedzme že kovovú, Stenu. Pochopiteľne, vytvorenie Steny si vyžadovalo úplne odlišný materiál od kovu. Celý vesmír, ten hlboký prázdny priestor, náhle končil na masívnej, hladkej Stene. Videli sme to v Obrazovke. V tichu sme hľadeli na lesklý povrch, v ktorom sa odrážali hviezdy, vesmírna hmlovina, tá ťažká temnota a slabá, matná žiara slnka. V ten Deň nazvali vedci celý náš vesmír a celú našu vonkajšiu realitu za Oblasť. Nevieme prečo žijeme v tejto obludnej kovovej gule. Iba čakáme, kedy sa naplnia dni našej Dávky a príšerný Sen sa uskutoční.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý týždeň jedna.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž potrvá, kým budú prichádzať príspevky.
  • Existujú čiastkové uzávierky, ktoré budú oznámené s dostatočným predstihom. Ku dňu čiastkovej uzávierky sa uskutoční vyhodnotenie poviedok, ktoré boli publikované medzi dvoma čiastkovými uzávierkami.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov, názor redakcie a hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
brloh-ico.pngbrokilon-ico.pngfantomprint-ico.png

23. februára 2009
Milan Hrabovský