O Stříbřitělesklý halmochron

Vyhlášení soutěže

Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 13.ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron.

Soutěžní podmínky:

  1. Zaslané práce musí být v žánru Sci-fi ( v krajním případě fantasy nebo horror). Zvlášť bude vyhodnocena nejlepší povídka na téma Cestování časem.
  2. Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora není omezen, text se snažte vtěsnat na 50 normostran jednoho příspěvku.
  3. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní tiskárně. Radost nám způsobí texty zaslané na disketě (čestně vrátíme) napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word)-je větší šance na zveřejnění ve sborníku. Disketa by neměla obsahovat viry známého či neznámého původu. Příspěvky možno zaslat na nížeuvedenou adresu e-mailem.
  4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevrací.
  5. SFK ANDROMEDA si vyhražuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu , který by měli obdržet všichni účastníci soutěže.
  6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě upozorní – jen příspěvky na disketách, nebo kratší povídky!
  7. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků soutěže a předání cen upozorněni písemně.(Pokud to stihneme, tak na PARCONU 2001 v Praze).
  8. Uzávěrka soutěže je dne 31.3.2001.
  9. Obálku se soutěžními příspěvky zašlete na adresu:

Ľubomír ZÁBORSKÝ; Rabštejnská 32; 323 32 PLZEŇ

Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu : Ľ.Záborský; Predmestská 40; 010 00 ŽILINA

Informace obdržíte a příspěvky zasílejte též na emailovou adresu: lzaborsky@jad.ln.skoda.cz.


31. augusta 2000
Rastislav Weber