O Radiačního Maxima

Časopis RAMAX vyhlašuje soutěž O Radiačního Maxima, pro nejlepší povídku. Povídky musí být: žánru sci-fi nebo fantasy, zatím nepublikované, v rozsahu do 15 normostran (1800 znaků na straně), v elektronické podobě, ideálně jako soubor ve formátu .doc (Word) a akceptují se maximálně tři od jednoho autora/ky.

K textům připojte samostatný soubor se svým jménem, adresou či jiným kontaktem a seznamem povídek.

Odměna za prvé tři místa je ve výši 3 000, 2 000 a 1 000 Kč.

Oceněné práce do dvacátého místa budou odměněny knižními cenami. Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit některou z prvých tří cen a právo na jedno publikování každé ze zúčastněných povídek. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2001.

Povídky posílejte na adresu ramax@volny.cz.


26. septembra 2001
RAMAX