Nech v jednote zostane sila

Vartacon 2001

Toto konštatovanie nechce byť odkazom na socialistické slogany. Iba chce stručne charakterizovať atmosféru v slovenských sci-fi kluboch, ktorých zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú na Jarnej porade klubov ČSSFF na Slovensku, alebo ak chcete na Vartacone v Banskej Bystrici. Reportáž o tom, čo všetko stihli jeho účastníci zažiť mimo rokovacieho poriadku, ste si už mali možnosť prečítať. Bolo by ale vhodné vyriecť aj to, čo stojí medzi nevypovedanými slovami.

Stále zaujímavejším sa mi javí, že Slováci na domácej porade – oproti tej spoločnej- oveľa menej strácajú čas v neplodných diskusiách. Tohto roku pána sa okrem našich, prišli na hvezdáreň Vartovku podívať opäť i Moravania a niekoľko Pražanov. Hneď na úvod, po informácii z československej porady v Březovej nad Svitavou padla trošku i na ich hlavy oprávnená kritika. ČSSF-fandom totiž v tomto roku nechal oficiálne zaregistrovať ochrannú značku Parcon (cca. za 4.000,– Sk) – žiaľ iba na pôde Českej republiky, takže ochrana nemá medzinárodný charakter.

V duchu zachovania nielen idey spoločného útvaru fanúšikov sci-fi, ale aj faktického stavu sa nikto neodvážil vzniesť námietku, že toto jednanie bolo de facto v záujme len jednej časti spoločnej organizácie, bez participovania druhej strany. Všetci boli radi, že sa urobilo aspoň niečo.

V skutočnosti by sa, pokiaľ organizácia navonok chce i naďalej postupovať ako nadnárodná, mali všetky podobné úkony uskutočňovať spoločne v súlade s medzinárodným právom.

Nezakrývajme si ale oči pred skutočnosťou, že sa oba fandomy za posledných 9 rokov od seba neustále vzďaľujú a iluzórne deklarujú svoju spolupatričnosť iba čiastočným vzájomným hosťovaním a účasťou na sci-fi podujatiach. V skutočnosti ale rozhodovacia moc zostala do veľkej miery v Prahe, kde sa občas blahosklonne pripustí aj malá miera účasti Slovákov.

Ide však o jav skôr historický, nie úmyselný, i keď určite sa nájdu výnimky. V podstate totiž po rozdelení republiky vzniklo nielen nové samostatné Slovensko, ale aj Česko, ktoré rovnako, ako my, hľadá svoju identitu niekde medzi príštipkárstvom a prirodzenou veľkodušnosťou, zakrývajúcou prázdnu peňaženku. A zo strachu o túto identitu, čo sa silno prejavuje aj v sci-fi kruhoch, pretože inteligentní ľudia jej ohrozenie vnímajú oveľa intenzívnejšie, vznikli aj pôvodné rozpory a pomalé vzďaľovanie sa a uzatváranie sa do seba.

Ak si niekto myslí, že samostatný slovenský fandom má budúcnosť, tak sa šeredne mýli. Neobmedzí ho len nedostatok po slovensky vydávaných titulov či malý počet conov, ale okyptí ho aj strata dobrých priateľských vzťahov a spoločných tradícií, z ktorých táto organizácia vyrastá. Ako sa dá postaviť nový dom bez rúk?

Ak si niekto myslí, že samostatný český fandom má budúcnosť, mýli sa tiež. Trhová ekonomika aj silný knižný trh, a oproti nemu organizačný potenciál, ktorý pripravuje akcie sú dve odlišné hybné sily, ktoré nie je možné spojiť, iba vo vzájomných stretoch otupiť a oslabiť. Dôvodom je skutočnosť, že peniaze ako zdroj obživy dnes už mnohých fanov priamo na pôde fandomu, izoluje túto skupinu od prístupu zabávajúceho sa účastníka, či organizátora pracujúceho vo voľnom čase pre blaho spoločenstva zadarmo. A takýto unavujúci systém môže oživiť a spevniť iba niekto, koho spoločné spomienky a zážitky s oboma skupinami z minulosti dokážu v priateľstve preklenúť vzniknuté bariéry. Ako sa dá prekročiť dravá rieka bez mostu?

Ak si myslíte, že existuje z tejto rozporuplnej situácie jednoduché východisko, mýlite sa najviac. Spory a ústupky je možné iba nechať prebolieť a ostatné ukáže čas, ktorý zatiaľ pracuje v prospech dobrej idey.

I keď ide o vážnu tému, ktorá si zaslúži diskusiu, budem pokračovať ďalej o udalostiach budúcich. Pripravuje sa spustenie oficiálnej stránky fandomu so značkou www.fandom.scifi.cz, ktorá by mala byť spoločným a jednoducho prístupným miestom na krátku viacjazyčnú prezentáciu všetkých klubov patriacich do ČSSFF. Paradoxne by sa na nej mali kluby otvárať a približovať Západu, a to vo forme anglického či nemeckého prekladu krátkej informácie o tom ktorom sci-fi klube. Dúfam, že sa touto cestou priblížia viac i sebe, pretože sa na druhú stranu stále viac dištancujú od klubov hráčskych – teda ďalších ľudí, ktorí mohli byť fajn kamarátmi.

V tomto smere ČSSFF na Slovensku jednoznačne a jasne udelil kompetencie zástupcovi spoločnej nadnárodnej organizácie v tom smere, že sa stránka má stať oficiálnym zoznamom všetkých registrovaných, čo znamená platiacich klubov patriacich do ČSSFF. Otvorene sme sa teda prihlásili, možno oveľa jednoznačnejšie ako české kluby k spoločnému projektu, ktorý by sa časom mohol stať prehľadným uzlom a vstupnou bránou pre všetkých zahraničných scifistov do nášho, nielen geopolitického, ale aj scifistického sektoru na internete.

Ako zaujímavá informácia smerom k zlepšeniu vzájomných vzťahov, pretože tie sú hybnou silou každej komunikácie, zaznela myšlienka, že slovenskí fani získajú na českých podujatiach 2 % zľavu pri kúpe kníh, ako vyrovnanie nepriaznivého kurzu slovenskej a českej koruny. Naoko to vyzerá možno smiešne, ale ako akt solidarity to pre mňa znamená dosť. A dúfam, že toto moje konštatovanie vytrie zrak všetkým, čo sa povýšenecky a často so závisťou nevedia dochechtať nad českou lakomosťou.

Slovenská strana nezostala bez odozvy, a tak môžu všetci kupujúci v košickom Antiquarte, či už tí internetoví alebo konkrétny, ktorí sú organizovaní v ČSSFF počítať pri nákupe kníh so zľavou 10 %.

Svoj článok skončím s nádejou do budúcnosti, ktorá do našich radov priviedla nové kluby a dobrých ľudí z Handlovej (Spectrum Q2) a klub Nesmrteľný zo Žiliny. Aj keď často nie je na chleba, tí ľudia, ktorých niečo spája, si cestu k sebe nájdu.

PS: Cenu MLOK 2000 preberie na Parcone 2001 pán Michael Bronec, dlhoročný administrátor literárnej súťaže Cena Karla Čapka, ktorý od budúceho roku predáva štafetu pánovi Martinovi Koutnému.

Cenu LUDVÍK 2000 odovzdá prezident ČSSFF pán Zdeněk Rampas pánovi Petrovi Holanovi za zriadenie a tvorbu internetového scifi denníka SARDEN, ktorým sa splnil jeden sen.

PS2: Členmi Slovenskej rady ČSSFF sa pod vedením pána predsedu RNDr. Martina Schustera stali pani Lucia Bočková, pán Marián Buda, pán Miroslav Butora a pán Walter Mayer.


28. mája 2001
Dagmar Mehešová