Najpredávanejšie knihy

09/2001

Najpredávanejšie knihy za mesiac september – v Brlohu. Veľmi potešiteľné je, že slovenské knihy (a slovenské preklady) sa nedali zahanbiť…

1. J.K. Rowlingová – Harry Potter 4 – A ohnivá čaša
2. Eddings David – Althalus III.
3. A. Pavelková & Š. Konkol – Miešanci 2 – Kláštor
4. Harrison Harry – Třetí planeta smrti
5. Zelazny Roger – Podvrženec
6. Holdstock Robert – Keltika
7. Harrison Harry – První planeta smrti
8. Herbert Frank – Božský imperátor Duny
9. McAuley Paul J. – Hvězdná svatyně
10. Goodkind Terry – Víra poražených – Zuřivost Mord-Sithy
11. 3Éder – Mozaika rôznobežných ciest
12. Harrison Harry – Druhá planeta smrti
13. Pavelková Alexandra – Prokletá přísaha
14. Bonanno Wander Margaret – Star Trek – Sonda
15. McDevitt Jack -Pád měsíce
16. Farmer Philip Jose – Temné slnko
17. kolektív autorov – Drakobijci 3
18. kolektív autorov – Polaris 2001
19. Neff Ondřej – Milénium (100-letí české SF)
20. Carpenter Leonard – Conan hrdina

2. októbra 2001
Brloh