Na ceste symbolov

Cliford Simak, Zvláštní mise, orig: Special Deliverance, Praha Trifid 2005

Príbeh o ceste neznámym svetom za neznámym cieľom zaujme starostlivo prekreslenými charaktermi postáv. Je jednoduchý, nevetví sa. Keďže zachytáva podrobnejšie len malé množstvo postáv, nadobúda dôverný, takmer komorný charakter. Priestor, ktorým sa spolu s hrdinami pohybujeme, nenadobúda konkrétnu tvár. Vidíme lúku ako takú, pustatinu, stenu, mesto. Nieto tu detailov a ak aj sú, nedokážeme podľa nich lúku či pustatinu odlíšiť od stovák iných. Rozhodne nie pomocou vonkajších znakov. Podstata Simakovej tvorivej metódy spočíva v tom, že lúka nie je lúkou ale Lúkou; les Lesom. Detaily a odlíšenie sú zbytočné – všetko je jedným a jedinečným, pretože vo svojej zdanlivej všednosti zastupujúcim Niečo.

Simakom vykreslený neznámy svet je svetom mýtu. Tu netreba nič vysvetľovať, lebo jav je zároveň i podstatou a každá vec (i človek) zároveň i symbolom. Skupinky vybraných (pre Simakovu kreativitu je príznačné, že vyberajúcim je hrací automat) sa vydávajú na cestu, ktorá je iniciáciou, posvätným putovaním, niečím čo presahuje samo seba. Hrdinovia nehľadajú konkrétny predmet. Idú za tajomstvom za niečím neuchopiteľným, možno nepochopiteľným, isto-iste symbolickým. Podobne ako u stredovekých rytierov hľadajúcich grál, i tu sakrálne splýva s profánnym do velebnej jednoty, v ktorej pozorne a s úctou sledujeme každý pohyb hrdinov, pretože sme si istí, že neznamená len to, čím sa javí na prvý pohľad. Nie všetkým je však dané pochopiť všetko. Len vyvolení z vyvolených nezblúdia.

Simakovo naliehavé posolstvo o hľadaní a (ne)nachádzaní nás dnes sladkastým koncom už pravdepodobne neoslní… ale každá doba žiada svoje.

Sympatickou črtou knižky je obsiahly doslov prekladateľa neobvykle zameraný nie na výpočet diel, ale na analýzu motívov u Simaka. K orientácii v doslove zaiste prispeje i bibliografia tam spomenutých knižiek. Dielo by aj vzhľadom na svoju poznávaciu hodnotu nemalo chýbať v knihovničke jeho priaznivcov.


20. mája 2005
Miloš Ferko