Mlok, Ludvýk a ti dr(u)zý...

Nominace

I letos bude Fandom udělovat ocenění za práci ve sci-fi, pro sci-fi a pro fandom. Stejně jako v Bibli, i zde je nejprve čas sbírání kamenů… totiž nominací.

Ceny Mlok za zásluhy a Ludvík udělují každoročně zástupci klubů na společné poradě českého a slovenského Fandomu. Tyto ceny jsou předávány na nadcházejícím Parconu. Nominace mohou být podávány vhodnou formou Prezidentovi Fandomu (písemně dopisem nebo osobně či elektronickou poštou). Nominace musí obsahovat jméno nominovaného, jméno nominujícího a zdůvodnění nominace.

Mlok za zásluhy se uděluje za dlouhodobou práci pro fandom, za popularizaci sci-fi a za rozvoj žánru.

Ludvík je cena za konkrétní počin v rámci fandomu za uplynulé období.

Nominace předávejte do konce ledna Prezidentovi Fandomu Zdeňkovi Rampasovi – buď e-mailem na adresu ram@apro.cz, nebo písemně klasickou poštou na jeho adresu Letecká 6, 161 00 Praha 6, případně mu předejte písemné podklady tam, kde se vám podaří ho odchytit (pozor: nekrmit, nedráždit!).


8. januára 2001
Rada Fandomu