Hlasovanie o víťazovi súťaže Ohnivé pero Q1 2019

ohnive pero

Tohoročné jarné kolo súťaže Ohnivé pero Q1 2019, ktoré je už 24. v poradí, s predstavovaním súťažných poviedok skončilo. Od februára 2019 bolo našom webe prezentovaných 43 poviedok. V tomto kole žánrovo prevažovalo niečo, čo by sme mohli nazvať magickým realizmom; v prekvapivo mnohých prípadoch bolo v obľube prostredie nemocníc a ústavov. Hojne bola zastúpená aj fantasy a horor, ale konečne sa našlo aj pár skutočných scifi, či už s témou vedy alebo klasická space opera. V mene autorov ďakujem všetkým čitateľom za ich priazeň a konštruktívne komentáre k súťažným textom. A teraz zostáva posledná radostná povinnosť – rozhodnúť o víťazovi.


Čo možno vyhrať v súťaži?

  • Poviedka, ktorá získa 1. miesto, prinesie svojmu autorovi odmenu 40 eur a diplom.
  • Autor poviedky na 2. mieste bude ocenený diplomom a dvoma knihami.
  • Autor poviedky na 3. mieste bude ocenený diplomom a knihou.
  • Jeden z hlasujúcich v záverečnom hlasovaní o víťazovi získa knihu.

Ktorú poviedku vyberiete ako najlepšiu?


Stručne si pripomeňme víťazov predchádzajúcich kôl:

Systém hlasovania je rovnaký ako dosiaľ. Každý hlasujúci musí označiť štyri súťažné súťažné poviedky (hlasuje sa za poviedku, nie za autora), avšak POZOR, pri hlasovaní záleží na poradí. To znamená, že zo štyroch poviedok, ktoré vyberiete, PRVÁ, za ktorú kliknete, dostane najviac bodov (4) a ŠTVRTÁ najmenej (1). Body, ktoré ste svojmu favoritovi priradili, sa vám ukážu hneď po zakliknutí príslušnej poviedky. Ostatným poviedkam, ktoré neoznačíte, zostane 0 bodov, ale nevadí, možno sa zapáčia inému čitateľovi.

UPOZORNENIE: Pokiaľ hlasujúci nezaklikne 4 poviedky, jeho hlasovanie bude neplatné.

Hlasovania sa môžu zúčastniť čitatelia, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov. Hlasujúci svojou účasťou v hlasovaní zároveň vyjadruje súhlas s použitím jeho osobných údajov, ktoré uvedie do hlasovacieho formulára, na účel tohto hlasovania. Hlasujúci, ktorý nevyplní všetky požadované údaje, bude diskvalifikovaný, jeho hlas bude neplatný, a tým pádom sám seba ukráti aj o možnosť výhry zaujímavej ceny.

Hlasovať môžete do 19. júna 2019. Víťaza súťaže Ohnivé pero Q1 2019 ohlásime 24. júna 2019.

Víťaz teda získava 40 eur a diplom, súťažiaci na 2. a 3. mieste získavajú okrem diplomu knihy od našich sponzorov – vydavateľstiev Artis Omnis, Tatran, Ikar, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print a ďalších. Aby čitatelia neobišli nakrátko, knižnú odmenu získa aj jeden z jeden vyžrebovaný hlasujúci. Spôsob zaslania odmeny víťazovi, dvom oceneným i výhercovi si dohovoríme e-mailom v najbližšom možnom termíne.

Oprášte si teda spomienky, tí zábudlivejší ešte môžu preletieť jednotlivé súťažné poviedky, a pristúpte k hlasovaniu o víťazovi Ohnivého pera Q1 2019.

Nezabudnite – tu za svoj hlas dostanete viac než sľuby!


Hlasovací formulár

Hlasovanie trvá do 19. júna 2019. Po tomto termíne sa už hlasovací formulár nezobrazí.


Najbližšie kolo Ohnivého pera Q2 2019 začína v septembri 2019. Autori môžu využiť súťažné prázdniny cibrením si svojich schopností pracovať s textom a vytvoriť čítavú, konkurencieschopnú mikropoviedku. Túto po zrelom rozhodnutí môžu zaslať e-mailom ako prílohu v textovom súbore typu .docx alebo .txt na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk. Ako predmet použijú heslo Ohnivé pero. Tí, pre ktorých to nie je samozrejmosťou, by sa mali v e-maili pokúsiť zmysluplne formulovať, prečo nám text posielajú. Do e-mailu tiež nezabudnú napísať názov poviedky (ak nie je priamo v texte poviedky), svoje meno alebo meno, pod ktorým si prajú, aby bola poviedka uverejnená. Súťažiacim odporúčame vopred nahliadnuť do podmienok súťaže Ohnivé pero. Odporúča sa autorom aj vynechať z textu grafické barličky, ako sú kurzíva či bold, pretože kto nedokáže osobu, čin či jav zvýrazniť jazykovými prostriedkami, tomu už finty s písmom nepomôžu.

Želáme autorom mnoho tvorivých myšlienok a trpezlivosti pri zavŕšení ich diel.

Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

Zároveň ďakujeme čitateľom za doterajšiu priazeň a v Ohnivom pere sa stretneme zasa na jeseň.

Alexandra Pavelková

gestorka súťaže


3. júna
Fandom SK