Hlasovanie o finalistoch súťaže Ohnivé pero - jeseň 2020

ohnive pero

Tohoročné jesenné kolo súťaže Ohnivé pero – jeseň 2020, ktoré je už 27. v poradí, s predstavovaním súťažných poviedok skončilo. Od septembra 2020 bolo našom webe prezentovaných 37 poviedok. Čo sa týka žánrov, v tomto kole prevažovala fantasy ruka v ruke s subžánrom, ktorý by sme mohli označiť za magický realizmus. Menej bolo poviedok čisto v žánri scifi a čistý horor mal tentokrát naslabšie zastúpenie. Mnohé texty ale mixovali scifi s fantasy, scifi s hororom či horor s fantasy a našlo sa aj naozajstná téma postapo. V každom prípade ani toto kolo sa nezaobišlo bez poviedok, ktoré odrážajú súčasný stav spoločnosti a našli sa aj vyslovene insiderské texty z prostredia slovenského fandomu. V mene autorov ďakujem všetkým čitateľom za ich priazeň a konštruktívne komentáre k súťažným textom. A teraz na nás všetkých zostáva posledná radostná povinnosť – rozhodnúť o víťazovi.

Tak ako v predchádzajúcom kole, čitatelia svojím hlasovaním vyberú sedem finálových poviedok. Z nich určia poradie na prvých troch miestach porotcovia: Alexandra Pavelková – gestor a organizátor súťaže, Rastislav Weber – literárny kritik a webmaster Fandom.sk a Erika Ena Adamcová ako literárna kritička a recenzentka.


Čo možno vyhrať v súťaži?

  • Poviedka, ktorá získa 1. miesto, prinesie svojmu autorovi odmenu 42 eur a diplom.
  • Autor poviedky na 2. mieste bude ocenený diplomom a dvoma knihami.
  • Autor poviedky na 3. mieste bude ocenený diplomom a knihou.
  • Jeden z hlasujúcich v záverečnom hlasovaní o víťazovi získa knihu.

Ktoré poviedky vyberiete do finále?


Stručne si pripomeňme víťazov predchádzajúcich kôl:


Systém hlasovania je rovnaký ako dosiaľ. Každý hlasujúci musí označiť štyri súťažné súťažné poviedky (hlasuje sa za poviedku, nie za autora), avšak POZOR, pri hlasovaní záleží na poradí. To znamená, že zo štyroch poviedok, ktoré vyberiete, PRVÁ, za ktorú kliknete, dostane najviac bodov (4) a ŠTVRTÁ najmenej (1). Body, ktoré ste svojmu favoritovi priradili, sa vám ukážu hneď po zakliknutí príslušnej poviedky. Ostatným poviedkam, ktoré neoznačíte, zostane 0 bodov, ale nevadí, možno sa zapáčia inému čitateľovi.

UPOZORNENIE: Pokiaľ hlasujúci nezaklikne 4 poviedky, jeho hlasovanie bude neplatné.

Hlasovania sa môžu zúčastniť čitatelia, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov. Hlasujúci svojou účasťou v hlasovaní zároveň vyjadruje súhlas s použitím jeho osobných údajov, ktoré uvedie do hlasovacieho formulára, na účel tohto hlasovania. Hlasujúci, ktorý nevyplní všetky požadované údaje, bude diskvalifikovaný, jeho hlas bude neplatný, a tým pádom sám seba ukráti aj o možnosť výhry zaujímavej ceny.

Hlasovať môžete do 31. decembra 2020. Finalistov súťaže Ohnivé pero – jeseň 2020 ohlásime 4. januára 2021 a víťaza oznámime 11. januára 2021.

Víťaz teda získava 42 eur a diplom, súťažiaci na 2. a 3. mieste získavajú okrem diplomu knihy od našich sponzorov – vydavateľstiev Artis Omnis, Tatran, Ikar, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print a ďalších. Aby čitatelia neobišli nakrátko, knižnú odmenu získa aj jeden z jeden vyžrebovaný hlasujúci. Spôsob zaslania odmeny víťazovi, dvom oceneným i výhercovi si dohovoríme e-mailom v najbližšom možnom termíne.

Oprášte si teda spomienky, tí zábudlivejší ešte môžu preletieť jednotlivé súťažné poviedky, a pristúpte k hlasovaniu o finalistoch Ohnivého pera – jeseň 2020.

Nezabudnite – tu za svoj hlas dostanete viac než sľuby!


Hlasovací formulár

(Hlasovanie trvá do 31. decembra 2020. Po tomto termíne sa už hlasovací formulár nezobrazí.)


Najbližšie kolo Ohnivého pera – jar 2021 začína vo februári 2021. Autori môžu využiť súťažné prázdniny cibrením si svojich schopností pracovať s textom a vytvoriť čítavú, konkurencieschopnú mikropoviedku. Túto po zrelom rozhodnutí môžu zaslať e-mailom ako prílohu v textovom súbore typu .docx alebo .txt na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk. Ako predmet použijú heslo Ohnivé pero. Tí, pre ktorých to nie je samozrejmosťou, by sa mali v e-maili pokúsiť zmysluplne formulovať, prečo nám text posielajú. Do e-mailu tiež nezabudnú napísať názov poviedky (ak nie je priamo v texte poviedky), svoje meno alebo meno, pod ktorým si prajú, aby bola poviedka uverejnená. Súťažiacim odporúčame vopred nahliadnuť do podmienok súťaže Ohnivé pero. Odporúča sa autorom aj vynechať z textu grafické barličky, ako sú kurzíva či bold, pretože kto nedokáže osobu, čin či jav zvýrazniť jazykovými prostriedkami, tomu už finty s písmom nepomôžu.

Želáme autorom mnoho tvorivých myšlienok a trpezlivosti pri zavŕšení ich diel.

Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

Zároveň ďakujeme čitateľom za doterajšiu priazeň a v Ohnivom pere sa stretneme zasa na jar.

Alexandra Pavelková

gestorka súťaže


21. decembra 2020
Alexandra Pavelková