Finalisti literárnej súťaže Cena Fantázie (+ Cena Béla a Cena Bibliotéky)

Ceny Fantázie

A do finále postupujú…

V piatok 16. 9. 2011 o 19.00 h. boli na festivale Istrocon v Bratislave vyhlásené výsledky prvého kola literárnej súťaže Cena Fantázie 2011. Spomedzi 121 poviedok od 105 autorov do finálovej päťky podľa rozhodnutia poroty postúpili (v abecednom poradí): Ivan Čipkár z Košíc s poviedkou Miesto na konci času, Jozef Frajkor z Prešova – Príhody a dobrodružstvá Karla Fishera a otca Wilhelma: Veselica pod pašovou šabľou, Michal Jedinák zo Sedliackej Dubovej s poviedkou Števko, Michal Spáda zo Žiliny a jeho Sedem dcér poštára z Mittwaldenu a Martin Vlachynský z Piešťan s príspevkom Cesta do Neba. Z nich traja už skúsenosti s finále majú, pre Ivana Čipkára a Jozefa Frajkora je to premiéra – tak vo finále, ako aj v súťaži.

V deviatom ročníku Ceny Fantázie súťažilo 51 autoriek a 54 autorov okrem Slovenska aj z Česka, Francúzska a Belgicka. Z celkového počtu bolo 35 sci-fi, 22 hororových a 47 fantasy a nezaradených poviedok. V prvom kole hodnotila anonymné poviedky päťčlenná porota v zložení: Zuzana Stožická (autorka), Filip Struhárik (publicista, sme.sk), Roman Bomboš (rozhlasový moderátor), Alexander Schneider (scifi.sk) a Ivan Pullman (editor zborníkov Ceny Fantázie). Zo záverečného súčtu bodov vzišli finálové poviedky, ktoré koncom septembra zverejní stránka www.kultura.sme.sk, a ďalej už o víťazovi rozhodnú čitatelia v internetovom hlasovaní. Definitívne výsledky sa verejnosť dozvie na knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri tohto roku.

Vo finále Ceny Fantázie 2011 sú až tri poviedky v žánri sci-fi, čo sa doteraz nestávalo. Je to pravdepodobne vďaka novému špeciálnemu oceneniu – Cene spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku. Okrem toho bude žilinským vydavateľstvom Artis Omnis vyhodnotená aj Cena Béla pre najlepšiu hororovú poviedku. Rozhodovať sa bude spomedzi finalistov: Gabriela Habdáková: Pieseň pre džina; Michaela Hirtlová: Perly a kosti; Ivan Kučera: Prasa; Marek Mittaš: All inclusive a Terézia Píšiová: Príbehy podfarbené vínom. Odovzdaná bude aj Cena Bibliotéky – knižného veľtrhu v Bratislave, na ktorom budú v novembri zverejnené konečné výsledky druhého kola súťaže. Tu sa vo finále ocitli: Ivan Čipkár: Miesto na konci času; Henrich H. Hujbert: Prosba Bohyne; Michal Jedinák: Števko; Viktória Laurent-Škrabalová: Syndróm „BEE“ a Michal Spáda: Sedem dcér poštára z Mittwaldenu. Špeciálne ocenenia majú svojich porotcov nominovaných vyhlasovateľmi týchto cien.

Desiatka vybraných poviedok zo súťaže a literárno-teoretický text bude obsahovať knižný zborník, v poradí už šiesty vo vydavateľstve Fantázia. Zborník, tak ako jeho päť predchodcov, bude vydaný zároveň aj ako e-kniha.

Súťaž Cena Fantázie je už tretí rok podporovaná aj sieťou kníhkupectiev Brloh, ktorá za každú predanú knihu v priebehu roka venuje 1 cent pre literárnu súťaž a celú sumu na konci zdvojnásobí. Takto mohli byť odmeny pre víťazov znásobené.

Cena Fantázie na internete: www.cenafantazie.sk, www.fandom.sk/…ena-fantazie.


17. septembra 2011
Fandom SK - PR