Dotyky s reklamou

Frederik Pohl – Cyril.M.Kornbluth – Obchodníci s vesmírem, orig: The Space Merchants, Praha Laser 2005, preklad Jarmila Emmerová, 214s

V češtine vychádza knižka už po tretíkrát. Bližšie informácie nájdete v doslove. Tamtiež sa dozvieme, že Pohl s Kornbluthom pod spoločným pseudonymom napísali i prvú poviedku.

Svižný, vtipný, dynamický text nezostarol ani 52 rokov po napísaní. Akiste najmä preto, že nad rovinou politickej satiry v alegorickom tóne napokon víťazí príbeh, vnímateľný a vnímaný aj ľuďmi mimo kontextu v omnoho všeobecnejšej rovine – ako konfrontácia jedinca s mašinériou; s manipulujúcou mocou… účastníkom a strojcom ktorej sám protagonista bol – alebo jednoducho ako príbeh o hľadaní šťastia a lásky.

Obchodníci s vesmírem ako román o manipulácii nemohli nezaujať čitateľov socialistického Československa. hneď z niekoľkých hľadísk.

  1. Ako utópia možného odporu voči moci štátu
  2. Ako antiutópia Obraz hrôz vtieravej reklamy, ktorá zasahuje absolútne všade, bol popísaný mimoriadne pôsobivo. Len veľmi málo čitateľov mohlo pochybovať o tom, že vznikol bez reálneho predobrazu… mieru zveličenia ktorého si v štáte, kde vrcholom reklamného ošiaľu bol slogan: jedzte syry, dodajú vám veľa sily!, zívajúci nad dôkladne odsyrenými regálmi, mohli overiť len nemnohí…Obchodníci s vesmírem tak mohli slúžiť ako útecha /nuž, prečo sa štvať za kapitalizmom, keď…/, ale i korekcia. Pozorní čitatelia románu už v novembri 1989 museli vedieť, že nič nebude zadarmo a ani svet za „železnou“ nepláva len v ružových farbách.
  3. A…možno tiež ako utópia o svete, kde je toľko výrobkov, že sa bijú o vašu pozornosť a nie vy o ne… Pre čitateľov v osemdesiatych rokoch bola reklama ako taká v podstate súčasťou fantastického ozvláštnenia. Ponúkala nový, farebný svet… Škoda len, že skôr ako by ste si sen o ňom stihli vychutnať, tvrdia vám, že je to zlé… Prebudenie prišlo predtým, než ste stihli zaspať. Lenže…kto by veril spisovateľovi z úpadkovým kapitalizmom rozožratých USA? A ak veril, nuž v čom?

V každom prípade, tento román vás pred novembrom 1989 postavil pred množstvo zaujímavých otázok…

Z vyššie uvedených dôvodov nemá zmysel popisovať obsah. Väčšina znalcov a fajnšmekrov ho pozná, zvyšným by som chcel ponechať čaro objavovania, ktoré som si vychutnal sám pred 15 rokmi. A tak len načrtnem. Príbeh sa odvíja v spoločnosti, ovládanej reklamnými agentúrami. Reklama vo svete Pohla-Kornblutha vytvára v zákazníkoch návyk, nútiaci konzumovať výrobky. Trh je však už preplnený… a práve vtedy sa objaví možnosť získania nových odbytísk na Venuši… Zatiaľ síce ešte neosídlenej, lenže správny obchodník musí myslieť aspoň dva kroky vopred, a tak po prvej návšteve astronauta začína sa bezohľadný boj, ktorý zakúšame veľmi bezprostredne na koži šéftextára projektu Venuše Mitchella Courtenaya. Tomuto mužovi projekt poriadne zamotá život. Z luxusu v New Yorku sa odrazu ocitne na kostarických plantážach…a…píšuc obsah, listujúc knižkou, hľadiac na obálku, čítam: „je fascinující, jak teprve se znovuobjevením kapitalismu můžeme vychutnat některé nuance děje.“

Vskutku. Na druhej strane, mne osobne v 80-tych rokoch nesmierny pôžitok prinieslo objavovanie sveta reklamy.

Ale čo už – časy sa menia – a pôžitky s nimi. Nenechajte si pokaziť ten svoj.


31. marca 2006
Miloš Ferko