Do každého zámku pasuje nejaký kľúč

Zámek a klíč: Vítejte v Lovecraftu

Joe Hill Zamek a klic

Fantasy horor, krvavé jatky plné strachu a utekania, komiks plný klamstva a zabudnutých spomienok. Ale poďme pekne po poriadku.

Príbeh rodiny Zámkovcov začína (pre túto chvíľu) smrťou hlavy rodiny. Preživší – matka (Nina) s tromi deťmi (Tyler, Kinsey a Bode), ktorí sa zachránia len o vlas, sa po tejto zdrvujúcej udalosti rozhodnú presťahovať do domu, kde Rendell (logicky: oná hlava rodiny) vyrastal a kde teraz žije jeho brat Duncan. Kľúčov však nie je to najbezpečnejšie miesto na svete, ako sa mylne domnievajú. V jeho útrobách, za každými jednými dverami sa skrýva nejaké tajomstvo. Tajomstvo, ktoré môže odhaliť iba človek dostatočne mladý.

Zámek a klíč: Vítejte v Lovecraftu je novinkou od stále ešte len začínajúceho spisovateľa Joea Hilla (inak syna Stephena Kinga). Zároveň je jeho komiksovým (libretistickým) debutom, ktorý je – nie v tom negatívnom zmysle slova – citeľne poznačený prozaickou minulosťou autora. Napriek tomu, že v komikse prirodzene niet veľa priestoru na nejaké románové rozvíjanie charakterov, Hill aj tak svoje postavy na bezmála sto sedemdesiatich stranách naozaj zdarne psychologizuje – ponúka čitateľovi dostatočne presvedčivý obraz vnútorného sveta obetí, no aj tých druhých.

Prirodzene, pocity (bolesť, výčitky, smútok, ale z druhej strany aj hnev, túžba po pomste a frustrácia) sprevádzajúce udalosť, akou je vražda blízkeho, by mali byť aj vo fikcii intenzívne a mali by pôsobiť vzhľadom na situáciu autenticky. Hillovi sa toto darí – hoci iba v náznakoch – a tam, kde viac nemôže, kde mu to jednoducho nie celkom dovoľuje obmedzená plocha pre rozprávanie, mu ako správny partner vypomáha Gabriel Rodriguez. Ten aj napriek tlmenejším farbám dokonale vystihuje „čaro“ okamihu a tiesnivú atmosféru.

Jeho kresba je síce mierne štylizovaná, napriek tomu však gore scény, bez ktorých by sa neobišiel žiadny horor, nepôsobia „karikovane“ či „umelo“. Rodriguez často využíva detail na tvár postavy, vďaka čomu čitateľ ľahko odhaľuje jej vnútorné pochody. Navyše, práve týmto spôsobom práce buduje potrebný výraz, taký, ktorý horor (naprieč umeleckými druhmi) robí hororom. Tandem Hill – Rodriguez ako zdatní fachmani zabezpečujú to, že temnosť vychádzajúca zo stránok nasycuje čitateľa čiastočne esenciou strachu a obáv a čiastočne bázňou z prichádzajúceho a neidentifikova­ného zla.

Tyler, Kinsey a Bode sa vyrovnávajú so smrťou otca každý po svojom. A v tom je chyba, presnejšie, tam niekde sa začína odvíjať nosný príbeh komiksu. Každý z nich sa totiž trápi sám a necháva si tajomstvá pre seba, čo úspešne využíva Zlo, ktoré sa skrýva v studni (antropomorfné, no väčšinu času napriek tomu akosi efemérne, podobne ako ozvena). Rodina to ešte nevie, ale je im „… osudom predurčené stať sa strážcami tajomných zázračných kľúčov.“

Samotný príbeh sa odohráva v dvoch časových pásmach, v minulosti a v prítomnosti, ktoré sa nenásilne prelínajú. Jednotlivé kapitoly sú rozprávané vždy cez optiku inej postavy, ktorej psychológia sa tak – či chce či nie – odkrýva pred čitateľom. Ten sa vďaka tomuto napríklad dozvedá, čo predchádzalo vražde Rendella, nielen z perspektívy jeho príbuzných, ale aj jeho katov.

Lovecraft je, súdiac podľa tejto prvej časti, miestom so silným hororovým genius loci. To, že Hill svoj príbeh situoval do mesta práve s takýmto názvom zrejme nie je náhoda. Logiku by to malo. Človek, na ktorého by Lovecraft mohol byť odkazom, teda H. P. Lovecraft, autor, ktorý bol pri začiatkoch hororového žánru, sa predsa často vo svojich poviedkach venoval práve abstraktnému zlu, temnej sile, obývajúcej svet už pred ľuďmi, a realite, ktorá je iná, ako sa na prvý pohľad zdá. Uvidíme, či ono pomenovanie jednej z hlavných reálií komiksu preň nakoniec bude natoľko definujúce a smerodajné.

Je pravdou, že príbeh je značne predvídateľný (už z prvých stránok človek vytuší, kto je najslabším článkom), avšak treba mať na zreteli, že toto je len začiatok. Začiatok, ktorý aj napriek vopred nijako zvlášť neprekvapivej ceste, dokáže ulahodiť očakávaniam a navnadiť na ďalšie pokračovanie rozprávania o Zámkovcoch a Kľúčove.

Joe Hill: Zámek a klíč: Vítejte v Lovecraftu (orig. Locke and Key: Welcome to Lovecraft). Praha, Comics centrum 2011, preklad: Jan Kantůrek, 168 s.


8. júna 2011
Janka Kršiaková