Cesta bez návratu

Vyhlásenie súťaže

Časopis Fantázia, SFK Pegas Prešov a internetový denník Fandom.sk vyhlasujú prvý ročník súťaže „Cesta bez návratu“ o najlepšiu poviedku žánru fantasy (v českom alebo slovenskom jazyku), ktorá sa končí smrťou hlavného hrdinu…

Podmienky účasti:
  • súťaž je anonymná, vekovo neohraničená,
  • od jedného autora akceptujeme najviac tri poviedky,
  • poviedka nesmie byť publikovaná do vyhlásenia výsledkov súťaže a nesmie byť zaslaná do inej súťaže,
  • poviedka musí vychádzať zo zadanej témy (smrť hlavného hrdinu) a musí obsahovať jasný prvok, ktorý ju zaradí do žánru fantasy,
  • rozsah poviedky je maximálne 40 normostrán (normostrana = cca 60 úderov na riadok a 30 riadkov na stranu),
  • poviedka musí byť napísaná na stroji alebo vytlačená na počítačovej tlačiarni, v troch dokonale čitateľných kópiách.
Uzávierka súťaže je 30. 6. 2001. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční na Istrocone 2001 v Bratislave (14 – 16. 9. 2001).

Súťaž je anonymná, poviedku preto nepodpisujte. K zásielke priložte zalepenú obálku obsahujúcu: názov poviedky, meno, presnú adresu a kontakt (telefón, mobil, email). Ak je to možné, k zásielke priložte aj disketu s textom poviedky, vo formáte 602, txt alebo rtf, resp. súbor s poviedkou zašlite e-mailom na sutaz@fandom.sk. Obálku so zásielkou označte „Súťaž: Cesta bez návratu“ a zašlite na adresu:

Juraj Kundrík Volgogradská 78 08001 Prešov Slovensko

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na publikáciu poviedky buď v samostatnom zborníku, v časopise Fantázia alebo na stránkach Fandom.sk.

Ako podklad vám môže poslúžiť úryvok z básne Williama Butlera Yeatsa Death:

„Many times he died, Many times rose again.“

Prajeme vám veľa dobrých nápadov!


13. februára 2001
Rastislav Weber