Cena Karla Čapka 2001

Vyhlášení soutěže

Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují 19. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže.

Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
  • půjde o dosud nepublikované práce v próze
  • budou obsahovat prvek, který je jasně zařadí do proudu SF, F nebo H
  • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
  • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
  • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích
  • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ; usnadníte nám práci s přípravou sborníku Mlok, pokud připojíte disketu s daným textem ve formátu 602
  • uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2000
  • autoři se rovněž žádají, aby do vyhlášení výsledků soutěže nevystavovali své práce na síti
Příspěvky posílejte na adresu: Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže.

Michael Bronec – dočasný administrátor CKČ


29. septembra 2000
Rastislav Weber