Cena Gustáva Reussa 2002

Výsledky 12. ročníka

Slovenský syndikát autorov fantastiky vyhlasuje výsledky 12. ročníka literárnej súťaže o Cenu Gustáva Reussa 2002.

Víťazi: 1. cena: Nebola udelená 2. cena: Miloš Ferko: Legenda o troch bratoch 3. cena: Zuska Minichová: Črepiny z oblohy Najmladší finalista: Lukáš Krivošík: EXPO 2020

Porota v súlade s propozíciami súťaže a vzhľadom na to, že ani jedna zo zúčastnených poviedok kvalitatívne nedosiahla úroveň víťazných poviedok v predchádzajúcich ročníkoch CGR, odporúčala prvé miesto neudeliť.

Do zborníka Krutohlav odporúčala porota ďalej zaradiť poviedky nasledujúcich finalistov súťaže (v abecednom poradí):

Cigániková, E.: Starosvetská nátura Jedinák, M.: Polčas dejín Králik, M.: Tajomstvo krivých zrkadiel Páluš, P.: Môj prvý drak Rec, T.: Tobias Stiffel, A.: Pod mrakmi Szolgay, A.: Zvonenie

Porota navrhla v zborníku uverejniť dve poviedky, ktoré pre prekročenie rozsahu neboli zaradené do súťaže:

Cigániková, Eva: O troch bratoch a hlúpej Aničke Kravčík, Ladislav: Kyborg

Slovenský syndikát autorov fantastiky gratuluje víťazom i finalistom, teší sa na stretnutie s autormi na odbornom seminári a ďakuje všetkým účastníkom a priaznivcom Ceny Gustáva Reussa za pomoc a spoluprácu.

O výsledkoch 12. ročníka CGR rozhodla porota v zložení: Predseda poroty: Ondrej Herec Členovia poroty: Viliam Marčok, Július Balco, Bohumil Stožický, Štefan Huslica


27. januára 2003
Ondrej Herec