Cena Gustáva Reussa 2000

Vyhlásenie súťaže

Slovenský syndikát autorov fantastiky (SSAF) už pred nejakým časom vyhlásil jubilejný desiaty ročník literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa 2000. Čas jej uzávierky sa blíži (31. august 2000). Podmienky súťaže, vaše šance a motívy vyhrať sa vám preto pokúsim objasniť. Zvyšok je už na vás…

Poviedka musí byť pôvodná, v slovenskom jazyku a zo žánru science fiction, fantasy alebo horor.

Podmienky účasti:

  • súťaž je anonymná, vekovo a profesijne neohraničená;
  • poviedky musia byť v slovenskom jazyku a dosiaľ nepublikované (komentár: publikovaním sa rozumie aj vystavenie poviedky na Internete. Ak nechcete mať nejake naťahovačky s porotou, posielajte skutočne len veci priamo zo zásuvky, alebo z harddisku);
  • rozsah max. 12 strojopisných strán, A4 (60 úderov na stranu, riadkovanie 1,5–2, 30 riadkov na stranu), prekročenie normy nebude akceptované (komentár: riadkovanie 2 nie je výmysel, porota a redaktori pri príprave pre tlač musia mať miesto pre vpisovanie komentárov. Vhodné je neproporcionálne písmo – Curier, 10 bodov, riadkovanie dva. Pozor! Písať len na jednu stranu A4!!!);
  • od jedného autora sa akceptujú max. tri poviedky, v piatich čitateľných (to zdôrazňujem) kópiách a na diskete (komentár: e-mail skutočne nie je vhodný, vzhľadom na anonymitu súťaže).

Ocenení autori budú finančne odmenení a SSAF si vyhradzuje právo vybrané poviedky zo súťaže publikovať v zborníku Krutohlav 2000. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť, príp. rozdeliť ex aequo. Taktiež si vyhradzuje právo vyradiť poviedky porušujúce niektorú z podmienok súťaže.

Poviedky nepodpisujte!!! K poviedke priložte zalepenú obálku so zoznamom poviedok, svojim menom a priezviskom, profesiou a rodným číslom. Taktiež uveďte svoju presnú adresu a akýkoľvek kontakt na vás (telefón, GSM, email), plus: krátke curriculum vitae (to je vhodné, hlavne v prípade, že budete publikovaní v zborníku Krutohlav.

Obálku so zásielkou označte heslom Súťaž o Cenu Gustáva Reussa a pošlite na adresu:

Slovenský syndikát autorov fantastiky Národné osvetové centrum Námestie SNP 12 812 34 Bratislava

No a na záver môj komentár:

Tématicky je vhodné skôr sci-fi, voľnejšej fantastike porotcovia veľmi nefandia, resp. jej neporozumejú – viď ohodnotenie poviedky Alexandry Pavelkovej: Anjeli (v zborníku Krutohlav 99 – recenzia). Doporučujem postmodernu, myslenú tak, že máte v diele kopu narážok na diela iných autorov. Môžete skúsiť Kafkovské a Lemowské názvy (Hrad, Rieka, Inžinier, Vedec), odvolávajte sa známe fantastické (aj nefantastické) diela, nerozpakujte sa nazvať hlavného hrdinu Geraltom či Merlinom. Ak to použijete v správnej chvíli a na správnom mieste, úspech je zaručený. Čitatelia všeobecne milujú odhaľovanie dvojzmyslov, narážok etc – dáva im to pocit, že sú dobrí. Porotcovia nie sú výnimkou.

S fantastickým ozvláštnením (miera fantastickosti) radšej opatrne. Môže sa stať (tak ako minulého roku), že budú v porote osobnosti z literárnej vedy, príp. z tzv. mainstreamu. Takýchto ľudí musela moja poviedka, odvolávajúca sa na Tolkiena, citujúca čiernu reč mordorských škratov a preplnená uťatými lebkami a hnátmi vydesiť na smrť (aj keď sa umiestnila dobre). Používajte realite blízke prostredie a situácie. Hrdinovia nech majú normálne mená: Orm, Gorm, Torm alebo Gonzáles sa nehodia – pôsobia trápne.

Vhodné je aj slovenské prostredie – ale netreba ho preceňovať. Ak sa chcete učiť, prečítajte si Lema, Roalda Dahla, G. R. R. Martina alebo Ursulu Le Guinovú (poviedky). A – hlavne – dajte si pozor na pravidlá slovenského pravopisu. Aj kvalitný nápad dokáže zabiť diakrytika!!!

Motiváciou vám má byť to, že môžete byť publikovaní v zborníku Krutohlav – ktorého kvalita rastie z roka na rok a že fináloví autori (nominovaní na Cenu) sa zúčastňujú literárneho seminára v Revúcej. Je to taký malý con a určite sa vám nestáva každý deň, že sa zapisujete do zlatej knihy mesta, podávate ruku s primátorom, či sadíte pamätný stromček. Reussova Revúca je takou malou udalosťou v slovenskom fantastickom živote…

Preto: píšte, píšte, píšte… a stretnite sa všetci v Revúcej! Možno sa tam objavím aj ja – ak porotcovia uznajú moje dielko ako spôsobilé.


13. júla 2000
Rastislav Weber