Béla 2001

Vyhlásenie súťaže

Internetový hororový magazín Hlboký hrob vyhlasuje Literárnu súťaž o nejlepší pôvodný hororový text v slovenském alebo českom jazyku „Béla 2001“. Súťaží sa v jedinej kategórii, ktorá zahrňuje prózu, poéziu, drámu…

Rozsah:

  • próza: 3–30 normostrán (30 riadkov po 60 úderoch)
  • poézia: 5–10 básní
  • dráma: 5–80 normostrán (viď vyššie)

Víťaz je jediný a absolútny. Môže se tešiť, že uvidí svoje dielo na stránkach HH, bude ocenený sumou minimálne 1000,– Sk a – hlavne – stane se držiteľom ocenenia Béla 2001.

Svoje príspevky zasielajte:

  • v elektronickej forme na adresu: hh@hlbokyhrob.sk. Ako predmet uveďte „Béla 2001“. (príjem práce potvrdíme do týždňa, pokiaľ sa vám neozveme, zanechajte odkaz na Všeobecnom fóre HH)
  • poštou, písané na stroji nebo vytlačené na adresu:

Michal Spáda, Hálkova 2969/18, 01001, Žilina, SR, alebo Gabriel Pleska, Šmeralova 10, 77200, Olomouc, ČR Na obálku napíšte heslo „Béla 2001“.

Uzávierka súťaže je 28. 2. 2002. Porotu tvorí redakcia magazínu Hlboký hrob. Vyhlásenie výsledkov bude na stránkach Hlbokého Hrobu. Výherca bude vyrozumený písomne. Redakcia Hlbokého hrobu si vymedzuje nárok na publikovanie súťažných textov – vzhľadom k tomu, že súťaž nie je anonymná – na svojich stránkách už v priebehu súťaže.


8. februára 2001
Hlboký Hrob