Ako písať správy

Príručka mladého novinára č. 1.

Garfield - publicista

Na našu výzvu Hľadáme práve teba sa do redakcie Fandom SK prihlásilo so svojimi článkami obdivuhodne veľa odvážlivcov. Bohužiaľ, zasa sa ukázalo, že neplatí pravidlo: „Viem písať = dokážem písať články“. Svetská sláva a celkom príjemný honorár sa viaže k slovku profesionál, a tu to, bohužiaľ, začalo škrípať.

Niektorí však predsa len preukázali tvorivého ducha a chuť pracovať na tom, aby sa stali profesionálnymi prispievateľmi. Aby sme im to uľahčili, zostavili sme v skratke hlavné zásady spravodajskej (a vo všeobecnosti aj novinárskej) práce a etiky.

Správa je druh krátkeho textu, o ktorom sa popísalo mnoho teórií. Pre vás však zatiaľ bude stačiť, ak čitateľovi v správe dáte odpovede na tieto základné otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako?, machri môžu vysvetliť aj Prečo?. Ak ku základnej informácii, ktorú správa prináša, pridávate aj svoj názor, vytvorili ste komentár. Ako orientačná pomôcka vám môže poslúžiť tento krátky článok. Ak vás neodstraší, nič vám nebráni získať o písaní správ viac informácií, veď napríklad vypracovaných štátnicových otázok na rôzne žurnalistické odbory visí na internete viac než dosť.

Súbor po sebe idúcich správ, u nás v jednom texte, sa volá spravodajstvo.

Ak máte teda záujem stať sa spravodajcami, predtým, ako sa rozhodnete svoj výtvor vydať napospas čitateľom, musíte si uvedomiť niekoľko vecí:

 1. Overiť si aspoň z dvoch nezávislých zdrojov hodnovernosť údajov. Nie z bulváru – bulvár je práve ten typ média, ktoré si hodnovernosť neoveruje (alebo, naopak, overuje veľmi zodpovedne, ale za iným účelom).
 2. Autor sa nesmie podpísať pod odslova doslova prevzaté texty niekoho iného. Ak je potrebné nejaký text presne citovať alebo parafrázovať, nesmie ísť o celý článok, spravidla len o jednu vetu, maximálne odsek, táto citácia musí byť jasne vyznačená a uvedený zdroj citácie. Na to, ako sa to robí, existujú citačné normy, ktoré sa treba najprv naučiť a potom ich dodržiavať.
 3. Autor sa nesmie podpísať pod text iného autora, aj keď text preložil z iného jazyka. Ďalej pri preklade platí to isté, čo pri citácii.
 4. Nesmie dôjsť k porušeniu autorského zákona ani zákona na ochranu osobnosti. Ak dôjde k ich porušeniu a niekto sa proti tomu ohradí, postihnutá bude redakcia, v konečnom dôsledku aj autor článku. Oba zákony sú voľne prístupné napr. tu.
 5. K článku treba dodať obrázky v dostatočne dobrom rozlíšení, vo formáte jpg. Práva na použitie týchto obrázkov musia byť vysporiadané. Najjednoduchšie je preto dodať vlastné obrázky, resp. voľne dostupné, podľa možnosti bez vodoznaku a podpisu. Ak sa k obrázkom viažu nejaké osobnostné alebo majetkové práva, je žiaduce získať súhlas na ich použitie. V praxi platí, že čo už bolo na internete zverejnené, môže sa zverejniť znova, ale patrí sa uviesť zdroj.
 6. Správa by mala niesť krátky, vtipný a výstižný titulok, napr. napr. ak sa v texte hovorí o plánovanom pomenovaní ulice podľa postavy z Hviezdnych vojen, správa môže mať nadpis Košičania budú šliapať po Darth Vaderovi.
 7. Spravodajstvo v jednom texte nesmie byť pridlhé, aby ho čitateľ bol schopný na jeden raz skonzumovať. Ak máte príliš veľa správ, treba ich rozdeliť – buď podľa témy (film, literatúra), alebo podľa nejakého iného spoločného kritéria (časové a pod.). Lepšie je každý deň priehrštie čerstvých správ ako raz do týždňa plné vedro.
 8. Je potrebné oddeliť správy v spravodajstve podtitulkami (ďalej ako v bode 6).
 9. Je žiaduce, aby si autor článku nakoniec po sebe opravil chyby, aspoň tie, ktoré rozozná aj bežný textový editor. Ideálnymi pomocníkmi sú Pravidlá slovenského pravopisu a Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka pre žiakov ZŠ.
 10. Treba dávať pozor pri preklade vlastných mien, z ktorých sa na prvý pohľad nedá určiť rod (mužský alebo ženský) a z kontextu krátkej správy je rod tiež nejasný. Aby sa vám nestalo, že v článku skloňujete napríklad meno Galadriel podľa vzoru chlap.
 11. Textové aj grafické súbory treba pomenovať tak, aby bolo jasné, kto ich písal, čo to je, a že patria k sebe, napr.: dusan_spravy_fe­bruar2.txt a dusan_spravy_fe­bruar2_gaiman_por­tret.jpg.
 12. Text aj s obrázkami treba zbaliť do formátu .zip a poslať mailom na adresu redakcie alexandra.pavelkova@gmail.com alebo marbh@live.com.

Ďalšie body budeme dodávať podľa potreby, teda podľa chýb, ktoré sa u nádejných prispievateľov budú najčastejšie vyskytovať.

Veľa šťastia.


10. februára 2009
Alexandra Pavelková