Ako písať recenzie

Kritik - Ratatouille
Gregory Nemec: Kritik

Nasledujúci článok bude mať sklon k tvrdeniam vyznievajúcim nezvratne; je však nanajvýš žiaduce brať ho ako odporúčanie.


Človek by mal predovšetkým používať vlastnú hlavu. Bez určitej dávky vlôh či talentu vám nepomôžu žiadne príručky, školenia ani takéto články. Je úplne jedno, že to znie, ako znie, čiže demotivujúco, pretože chceme, aby bolo jasné, že ani tento článok vám nezaručí úspech. Ten si musíte zaslúžiť sami, vydolovať ho zo seba.

Začneme stručnou definíciou: Recenzia je kritický rozbor umeleckého alebo odborného diela, ktorý obsahuje jeho odôvodnené hodnotenie. Patrí k publicistickým žánrom.

Posunuli sme vám jemne parafrázované označenie recenzie z wikipédie, pretože ho považujeme za dostatočne stručný a výstižný odrazový mostík k ďalšiemu textu. Samozrejme, neobsahuje všetko, ale naznačuje mnoho. V ďalšom sa budeme (preto, aby ste mohli sledovať myšlienkovú niť a kontrolovať nás) opierať predovšetkým oň. Za dôležité v tejto vete považujeme tri výrazy: kritický, rozbor, odôvodnené hodnotenie. Rozoberieme ich v nami zvolenom poradí.


1. Rozbor

Recenzia nie je noticka ani správa o obsahu literárneho alebo audiovizuálneho diela. Ani dlhší reklamný letáčik, rodná sestra preview či náhrada „referátov.sk“ pre lenivých. Obsah je v recenzii odrazovým mostíkom pre výklad, čiže interpretáciu. Recenzent je človek, ktorý je schopný knižku (film, seriál…) pochopiť, utvoriť si o nej vlastný názor a zrozumiteľne, jasne, adresne a prístupne ho zveriť papieru či virtuálnej realite. Nik preto nedokáže recenzovať všetky knižky (filmy atď.), pretože žiadna knižka nie je určená všetkým čitateľom (k čiastočnej korekcii tohto tvrdenia sa dostaneme v bode 3). V prípade nedostatočného vedomostného či skúsenostného pozadia môže dôjsť k nepochopeniu textu a následne k skreslenému (nie nesprávnemu) výkladu. Rozmyslite si teda dobre, čo sa chystáte recenzovať. Recenzent nemusí o danom autorovi a diele vedieť všetko; recenzia napokon nie je akademická štúdia; potrebný je však aspoň základný prehľad a istá dávka vkusu, intuície, empatie.


2. Kritickosť

Neznamená len odhaľovanie chýb knižky. Zmienený atribút recenzie chápeme ako možnosť a spôsob vyjadrenia individuálneho názoru. Tým, že je recenzia kritická, je nevyhnutne (prinajmenšom čiastočne) subjektívna. Recenzent riskuje. Ide s kožou svojho názoru na trh, musí teda vopred rátať s pestrou paletou iných pohľadov na dielo; jeho text nie je „slovo Božie“, ale jeden z príspevkov do diskusie, ktorú môže o recenzovanom diele rozpútať. A práve vyprovokovanie diskusie je jedným z najvýznamnejších cieľov recenzie.

Od bežného príspevku do diskusie na „diskusnom fóre“ recenziu odlišuje vedomé úsilie jej autora argumenty zdôvodniť nielen čisto subjektívne. Recenzia je totiž len jedným zo žánrov literárnej či umeleckej kritiky; táto vedecká disciplína je charakteristická súhrou objektívneho a subjektívneho v jemnej škále rozmanitých posunov.

Prečo je to tak? Nuž, za všetko môže predmet recenzie.

Obvykle recenzujeme film, beletristickú knižku či obraz, teda umelecké dielo, pri hodnotení ktorého okrem znalostných kritérií (vedomosti o autorovi, znalosť kontextu a doby vzniku diela, jeho súvislosti s inými dielami v oblasti žánra) uplatňujeme tiež už spomenutý vkus, empatiu a intuíciu. Je pritom dôležité uvedomiť si, že recenzent by mal svoj vkus kultivovať cieleným, sústredeným, nie nadmerne rýchlym vnímaním/ochut­návaním umeleckých diel.

Bez tejto dlhej postupnej cesty vaše osobné hľadisko upadne do nevkusnosti, vyslovíte hlúpy názor. Recenzent teda pracuje nielen na hromadení poznatkov, ale i pocitov, dojmov a skúseností.


3. Odôvodnené hodnotenie

Recenzent hodnotí text, ktorý má pred sebou, a autora ako jeho tvorcu; nie autora ako fyzickú osobu. Útoky osobného rázu voči spisovateľovi (režisérovi, resp. tvorcovi) sú nehodné skutočného recenzenta.

Recenzent hodnotí dielo a autora, podľa možnosti sa drží témy. Zdržiava sa prílišných odbočiek k hodnoteniu spoločenských súvislostí (recenzia nie je politický komentár ani filozofický traktát) či vnútorných pocitov; recenzent sa nepredvádza, pretože nepíše spoveď, báseň ani vyznanie. Recenzent nevnáša do recenzie svoju osobu. Nepíše: „Páčilo sa mi – nepáčilo sa mi, že…“ Čitateľ nemusí tušiť, aký je recenzentov vkus. Informácia, že sa recenzentovi niečo páčilo, nemá pre neho hodnotu. Recenzent musí svoj dojem, ktorý chce sprostredkovať čitateľovi, podložiť argumentom. Nenapíše teda: „Postavy sa mi páčili,“ ale svoje odôvodnené hodnotenie, napríklad: „Postavy konajú a premýšľajú tak hodnoverne sugestívne, že si čitateľ pripadá, ako keby ich sám poznal.“ Rovnako recenzent do recenzie nevnáša barličky typu: „podľa môjho názoru“, „podľa mňa“, „prekvapilo ma“, „mám pocit, že…“ a podobne. Čitateľ vie, že recenzia je názor daného recezenta – je to predsa jeho recenzia a je pod ňou podpísaný. Ak má recenzent nutkanie vniesť do recenzie osobnejšiu rovinu, pretože si trebárs nie je istý, či jeho osobný názor bude korenšpondovať s väčšou časťou čitateľov, snaží sa tento aspekt zovšeobecniť. Nenapíše teda: „Úvod mi pripadal dlhý a rozvláčny,“ ale vyjadrenie v zmysle: „Niektorým čitateľom bude zrejme úvod pripadať dlhý a rozvláčny.“

Nesmieme pritom zabúdať na dôležitý fakt – samotná recenzia musí obstáť v očiach čitateľov ako esteticky nosný útvar. Jednoducho povedané, umelecké dielo nielen hodnotí, sama i umeleckým dielom je.

Vráťme sa však k odôvodnenosti hodnotenia recenzie. Môžeme ho vnímať ešte v inej, už viackrát spomenutej rovine, súvisiacej s kvalifikovanosťou recenzenta. V zásade totiž pri hodnotení umeleckého diela platí absurdný výrok: Recenzent nemôže vysloviť nesprávny názor, môže sa však pomýliť.

Nesprávne názory nejestvujú. Existujú názory škodlivé, zhubné, neslušné, spoločensky neprípustné (obhajoba holocaustu, kanibalizmu či vrážd malých detí, áno, po vyvinutí istej dávky myšlienkového úsilia dokážete zdôvodniť každý názor) a zakazované. Nesprávny môže byť len údaj alebo fakt, názor je subjektívna kategória. Vnímaný zvonka však môže, pri pohľade očami iných, v dôsledku vašej nekompetentnosti, vyznieť ako prázdny, zbytočný, hlúpy, zavádzajúci.

Odôvodnenosť či neodôvodnenosť recenzentovho hodnotenia je ešte navyše potrebné vnímať v historických a sociologických súvislostiach.

a) Historické súvislosti

Ak niečo tvrdíte, overte si platnosť vášho výroku s ohľadom na dejinný kontext. Chrám Matky Božej nám dnes pripadá rozvláčny, patetický a opisný, čitateľom v čase jeho vzniku sa však páčil. Je jednou z úloh recenzenta pochopiť to, prípadne skúsiť to pocítiť na koži vlastného vkusu. Dobrí recenzenti by mali byť schopní so svojím vkusom tak trocha cestovať v čase… alebo sa zdržať hodnotenia starých kníh.

b) Sociologické súvislosti

Konštatovanie „knižka je neznesiteľne hlúpa“ skúste korigovať názorom… napríklad pracovníčky módneho salónu, žiaka strednej školy či robotníka v Slovnafte. Aj oni čítajú. Skúste to chvíľku za nich. Ich názor nemusíte prijať (a s ohľadom na váš vkus by ste ani nemali), je však potrebné o ňom vedieť, pochopiť ho a do určitej miery, v rámci objektivizácie vašej recenzie, tiež akceptovať. Skúste tiež určiť, do ktorej zo skupín patríte vy, aby ste si pri pohľade zvonka ozrejmili vlastné limity. Predovšetkým nikdy nezabúdajte, že recenzent nie je boh ani sudca, ale omylný a o zasvätenú a poučenú diskusiu sa usilujúci človek.

Na záver trocha recenzentskej základnej školy: gramatika, štylistika, grafická úprava textu. Je ako odev. Nedbanlivý výzor dokáže pokaziť značnú časť dojmu. Vo vašom vlastnom záujme je neopakovať cudzie chyby a učiť sa z vlastných.


Súčasťou recenzie sú aj faktické údaje o recenzovanom diele. Tieto údaje sa na portáli Fandom SK súhrnne uvádzajú na záver textu recenzie, hoci ste niektoré z nich v texte recenzie už možno spomenuli. Pre lepšiu predstavu uvádzame pár príkladov:


Záver knižnej recenzie

Kouřový démon (orig. Smoke Bitten)
Séria: Mercedes Thompsonová
Žáner: urban fantasy
Autorka: Patricia Briggsová
Vydavateľstvo: Fantom Print
Rok vydania: 2020
Jazyk: český
Preklad: Kateřina Niklová
Počet strán: 320
Väzba: pevná
ISBN: 9788075940698

Príklady knižných recenzií na Fandom.sk


Záver komiksovej recenzie

Denník Anny Frankovej – komiks (orig.: Anne Frank´s Diar: The Graphic Novel)
Autor: Ari Folman
Ilustrácie: David Polonsky
Vydavateľstvo: Slovart
Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Preklad: Otto Havrila
Počet strán: 160
Väzba: pevná viazaná
ISBN: 978–80–556–4484–4

Príklady komiksových recenzií na Fandom.sk


Záver filmovej recenzie

Star Wars: Vzostup Skywalkera (orig.: Star Wars: The Rise of Skywalker)

Výroba: USA, 2019, 142 min
Réžia: J. J. Abrams
Scenár: J.J. Abrams, Derek Connolly, Chris Terrio, Colin Trevorrow
Kamera: Daniel Mindel
Hudba: John Williams
Hrajú: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Ian McDiarmid a iní.

Príklady filmových recenzií na Fandom.sk


Záver seriálovej recenzie

Stargirl (seriál 2020 – )
Séria prvá, 13 častí, každá časť po cca 45 min.
Žáner: komiksový, dobrodružný
Réžia: Glen Winter, Greg Beeman, Michael Nankin, Rob Hardy
Scenár: Geoff Johns, Colleen McGuinness
Hrajú: Brec Bassinger, Christopher James Baker, Meg DeLacy, Neil Jackson, Yvette Monreal, Trae Romano, Hunter Sansone, Amy Smart, Jake Austin Walker, Neil Hopkins, Hina X. Khan a ďalší

Príklady seriálových recenzií na Fandom.sk


13. februára 2009
Miloš Ferko a Alexandra Pavelková