Ohnivé pero

Ohnivé pero

súťaž poviedok v rozsahu do 4 strán

Update 24. 2. 2012: Do redakcie
ešte prijímame poviedky do 1. tohoročného
kola literárnej súťaže amatérskych
poviedok v rozsahu do 7500 znakov,
Píšte, kontrolujte a tí, ktorí už nemajú
čo vylepšiť, môžu priebežne
posielať svoje diela na adresu
alexandra.pavelkova@gmail.com.
Podmienky sa nemenia.