Ztřeštěné historky

22 povídek rozdělených do 3 skupin. Jedna skupina má název Strašidelné a obsahuje: 1.. Záhadná událost, 2. Oko, 3. Nebožtík rytmistr, 4. Kosa na kámen, 5. Jak se stalo, že Matěj Zadrobílek odřekl se karbanu, 6. Jako vánoční povídka, 7. Výkřik. F: 1, 3–6.

Několik hrůzostrašných nadpřirozených povídek nalezneme v jeho sbírce Ztřeštěné historky (F. Topič 1902). Většinou zde duchové mrtvých napravují nějakou…

1. 1. 02
Legie.info

Atlantis

Dobrodružně fantastický román o objevení zbytku zmizelého kontinentu a o setkání s jeho obyvateli.
Dílo uznávaného klasika francouzské dobrodružné a SF literatury (1845–1909), současníka a spolupracovníka J. Verna.

1. 1. 02
Legie.info

Uranie

Uranie
1. 1. 02
Legie.info

Jas a stín

1. 1. 02
Legie.info

Doktor Mucholapka

1. 1. 01
Legie.info

Strniska

1. Jmenovci, 2. Druhou třídou, 3. Mohamedův útěk, 4. Moje první premiéra, 5. Můj blázen, 6. Čtvrtá dimense, 7. Záhadné děvče, 8. Zlatá růže, 9. Pokuta muže, 10. Z literární brázdy, 11. Groteska staročeská, 12. Groteska staroegyptská. F: 11,12.

1. 1. 01
Legie.info

Gotická duše

Hlavní hrdina žije ve světě snů a vizí a prochází podivným labyrintem vlastní duše, hledajíce nějaký smysl. Toulá se pro Karáska typickými prostorami pražských barokních chrámů a hledá Boha, aby ho spasil.

//Všechno selhalo. Rezignoval. Víc nebylo lze činiti. Uvadlo všechno v jeho životě, aniž čeho okusil. A najednou byly jeho zahrady prázdny. Nadešly dlouhé strnulosti temných hodin. Dohořela touha. A nikdo u

1. 1. 00
Legie.info

Fantastické povídky

Fantastické povídky

veršem napsal Karel Leger

1. 1. 00
Legie.info

Cobarthův slon

Cobarthův slon

Podle Vernova Zemí šelem, plagiát.

1. 1. 00
Legie.info

Gulliverovy cesty do země trpaslíků a do země obrů

mládeži české vypravuje [podle Jonathana Swifta] H. Senický

1. 1. 00
Legie.info

První kniha povídek a črt

18 povídek, z toho 1 SF

Téměř futurologické rysy má povídka Náčrtky z r. 2070 (časop. Pokrok, 16. 6., 23. 6., 1. 7. a 9. 7. 1870; knižně in: První kniha povídek a črt 1899), v níž autor popisuje budoucí svět plný létajících dopravních prostředků, vysokých domů s tenkými stěnami a emancipovaných žen kouřících doutníky.

1. 1. 99
Legie.info

Fantastické povídky

Fantastické povídky

Fantastické povídky / sebral a přeložil R. Jaromír Pšenka ; autoři povídek Lucie Delarue-Mardrus, Mariam Harry, Henry Caen, J. H. Rosny, Jean Richepin, Emile Hinzelin, Edw. D'Hooghe. – Chicago : Aug. Geringer, [19–?]. – 45 s. ; 23 cm. – Obsahuje povídky: Fantóm v růži, Zjevení, Vrah, V arizonské poušti, Záchranná partie karet, Nahý vrah, Vlk, Král všech kufříků, V záplavě zlata. – Inzerce téhož nakladatele. – Aug. Geri…

1. 1. 99
Legie.info

Z tajemného světa

Z tajemného světa

Na Rusi, kde zejména vzdělané kruhy zabývají se horlivě spiritismem, vyvinula se velmi bohatá literatura spiritistická, jejíž ukázkou podáváme několik povídek a črt od předních autorů ruských. Úmyslem naším ovšem nebylo, činiti snad spiritualismu, jenž má své příznivce i odpůrce, nějakou propagandu. Soudný čtenář učiní si zajisté úsudek sám. překladatel (ALBÍN STRAKA)

1. 1. 99
Legie.info

Kapitán Trafalgar

Resumé: Dobrodružný román je dílem francouzského autora, člena Pařížské komuny a spolupracovníka J. Verna. Vypráví o osudech někdejších přátel z bitvy u Trafalgaru a z bojů o Louisianu, kteří se mají po letech opět setkat, když jeden z nich je jako korzár v nebezpečí života, avšak situace se vyvine jinak..

1. 1. 98
Legie.info

Karikatury

21 povídek

1. 1. 98
Legie.info

Tajemná vzducholoď

Tajemná vzducholoď

Tajemná vzducholoď (V. Neubert, b. r.) vypráví o cestě hrdiny na neobvyklé vzducholodi (viz J. Verne: Robur Dobyvatel)

1. 1. 97
Legie.info

Bizarrní povídky

Bizarrní povídky
1. 1. 97
Legie.info

Zmatek nad zmatek

Nově založená Společnost pro praktické využití severního pólu, která získala v dražbě arktickou oblast od 84.rovnoběžky k pólu, má neslýchaný plán: vystřelením obrovského náboje s náloží zvlášť účinné třaskaviny posunout zemskou osu tak, aby se zpřístupnily dosud neprobádané ledové pustiny Arktidy, skrývající podle předpokladu bohatá ložiska uhlí. Ale členové baltimorského Dělostřeleckého klubu,…

1. 1. 96
Legie.info

Kalendár


Jinými světy

Jinými světy

Jedna z prvních kosmonautických sci-fi u nás vydaná.

1. 1. 96
Legie.info

Okkultické novelly

Okkultické novelly
1. 1. 96
Legie.info

Zkáza světa

Zkáza světa
1. 1. 96
Legie.info

Hodina duchův

Obsahuje mimo jiné převyprávěné [k-7169]Cesta kolem měsíce[/] od [a-290]J. Verna[/]

1. 1. 95
Legie.info

Fantastická novela

Přívazek k: Tři povídky / Lev N. Tolstoj

1. 1. 95
Legie.info

Cesta kolem měsíce

dle Vernea vypravuje Frant. Hurt

1. 1. 95
Legie.info

Žerty hravé i dravé

46 povídek

1. 1. 95
Legie.info

Mluvící kůň a jiné novely

Titulní Mluvící kůň je o vztahu titulního zvířete a vojáka. Roku 1950 byl příběh zfilmován Arthurem Lubinem s Donaldem O´Connorem a Tony Curtisem pod titulem Francis.

1. 1. 94
Legie.info

Drama budoucnosti

Kniha vydaná koncem 19. století vyšla také pod názvem Společenský převrat aneb pohled do budoucnosti. Začíná popisem aglomerace New Yorku, sahající pásem předměstí až do Filafelfie. Předvídavě je zejména vykreslena budoucí suburbanizace, město je tak silně osvětleno, že v něm neexistuje skutečná noc.Některé obchodní ulice jsou určeny pouze pro chodce a jsou kryty skleněnou střechou. Dopravní obsluhou tvoř…

1. 1. 94
Legie.info

Výlet pana Broučka na výstavu

Výlet pana Broučka na výstavu

výpravná hra o pěti odděleních s předehrou „Sen na měsíci“

1. 1. 93
Legie.info

Hvězda jihu

Dobrodružný román z jihoafrických diamantových polí líčí historii uměle vyrobeného diamantu, zvaného Hvězda jihu, diamantu, který se při slavnostní hostině záhadně ztratí a jejž neohroženě hledá jeho tvůrce, mladý francouzský inženýr.

1. 1. 93
Legie.info

Ruské fantastické povídky a kavkazské legendy

1. 1. 93
Legie.info