Bivoj válečník

Román. Druhá kniha dilógie Bivoj. Oficiálna anotácia: Nad obětišti, ještě nedávno zasvěcenými slovanským bohům, se dnes tyčí obětní kůly avarského démona Simurga. A z jejich hrotů slepě zírají hlavy povražděných Čechů. Krutí Zličané vedení potomky samozvaných kočovnických vojevůdců překročili Vltavu a dobyli posvátný Libušín, slavnou Budeč a mnoho dalších hradišť a vesnic.

27. 5. 09
Červenák.sk

Útěk Jonathana Harkera

Poviedka. Publikované v magazíne Pevnost č. 11/2008 Oficiálna anotácia: (nie je)

27. 5. 09
Červenák.sk

Sekera z bronzu, rúno zo zlata

Román. Publikované na pokračovanie v časopise Fantázia č. 41, 42, 43 a 44. Oficiálna anotácia: Územie Slovenska v dobe bronzovej. Princ Podarkés z Tróje prichádza do povodia Hronu, aby získal jantárový poklad, ktorý potrebuje ako výkupné pre mykénskeho dobyvateľa Hérakla. Sprievod s jantárom je však prepadnutý divochmi z kmeňa Hadozubov. Bojovník Astérios sa vydáva po ich stope. Medzitým sa …

27. 5. 09
Červenák.sk

Bivoj běsobijce

Román. Prvá kniha dilógie Bivoj. Oficiálna anotácia: Řeka Vltava odděluje území kmene Čechů od Návu, knížectví duchů na zapovězeném východním břehu. Pouze jednou za rok je vladykům a stařešinům dovoleno překročit její tok a vystoupit na posvátný Chrasten, aby tam ve svatyni Vyšehrad obětovali bohům a žádali kněžnu Libuši o hadačské předpovědi a rozsudky ve vzájemných sporech. Letos…

27. 5. 09
Červenák.sk

Conan a dvanáct bran pekla

Román. Nové vydanie pod vlastným menom. Oficiálna anotácia: Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad – Conan se vydal do Stygie, aby se v malém království v povodí Vedžo, která je přítokem zlověstné řeky Styx, pokusil vykrást hrobku dávného vládce v Údolí stínů. Připletl se však do přicházející války mezi Mennefisem a Stygií. Conan, věrný své pověsti, se rozhodne, že setrvá. Netuší vša…

27. 5. 09
Červenák.sk

Bohatýr: Bílá věž

Román. Tretia kniha trilógie Bohatier. Oficiálna anotácia: Kníže Svjatoslav v dychtivé touze posunout hranice kyjevského velkoknížectví a otevřít národům na severu přístupové cesty k bohatým jižním zemím a k Hedvábné cestě vyrazí proti Chazarské říši. Ta byla až doposud hlavní mocností v oblasti Kaspického moře, v povodí Volhy a ve stepích u Donu. Svjatoslavem vedené kmeny se v drt…

27. 5. 09
Červenák.sk

Bohatýr: Dračí carevna

Román. Druhá kniha trilógie Bohatier. Oficiálna anotácia: Po ovládnutí kraje Bulharů na řece Volze se kyjevský vojevůdce Svjatoslav na čas usadil v sídelním Bolgaru a upevňuje zde své mocenské pozice. Ilja a ostatní bohatýři, rychle se uzdravující z válečných zranění, jsou však jako na jehlách. Jejich úhlavní nepřítel, velekněz Tugarin, unikl někam na sever. Svjatoslav dovolí bohatýrům,…

27. 5. 09
Červenák.sk

Deštivá noc v Boot Hillu

Poviedka. Publikované v antológii Fantázia – to nejlepší… a ještě něco navíc. Oficiálna anotácia: Soubor dvanácti povídek, mapující desetiletou historii slovenského časopisu Fantázia a představující to nejkvalitnější, co se na jeho stránkách objevilo a s čím se v drtivé většině neměl český čtenář šanci seznámit. Časopis se stal líhní talentů a mnozí jeho přispěvatelé jso…

27. 5. 09
Červenák.sk

Bohatýr: Ocelové žezlo

Román. Prvá kniha trilógie Bohatier. Oficiálna anotácia: Píše se rok 965 a mladý kníže Svjatoslav se ujímá vlády nad Kyjevem a Novgorodem. Nehodlá však spravovat zemi z vladařského stolce, nýbrž ze sedla válečného oře. V žilách mu totiž koluje divoká krev varjažských předků a on chce sjednotit blízké i vzdálenější kmeny pod železnou rukou a udělat z knížectví největší mocnář…

27. 5. 09
Červenák.sk

Vládce stříbrného šípu

Novela. Cyklus Bivoj. Publikované v magazíne Pevnost č. 12/2006 Oficiálna anotácia: (nie je)

27. 5. 09
Červenák.sk

Kapka krve

Poviedka. Okrajovo súčasť cyklu Černokňažník. Publikované v antológii Legie nesmrtelných. Oficiálna anotácia: Fandíte-li akční, dobrodružné, napínavé fantasy, našli jste to pravé. Vaše chuťové buňky budou vrnět blahem. Výběr povídek byl koncipován tak, aby se líbily čtenářům, a ne jen vkusu nějakého editora. Takže nečekejte žádné experimenty, žádné divné kusy, hluboké úvahy o …

27. 5. 09
Červenák.sk

Kámen a krev

Novela. Publikované v antológii Orbitální šerloci. Oficiálna anotácia: Fantaskní detektivka jistě uspokojí milovníka kriminálních příběhů i čtenáře SF a fantasy. Devět současných českých autorů nabízí na stránkách další antologie z edice Ikaros své osobité pojetí tohoto žánru. Dozvíte se, jaké dalekosáhlé následky může způsobit vypadnutí obyčejného nýtku… kdo zabíjel v p…

27. 5. 09
Červenák.sk

Černokněžník: Válka s běsy

Zbierka poviedok. Cyklus Černokňažník. Oficiálna anotácia: Svatyni Krvavého ohně na Kančí hoře konečně vládne právoplatný dědic rodu černokněžníků. Muž s Černobohovou divotvornou krví v žilách opět hlídá svět smrtelníků před démony a zlými mocnostmi, jak tomu bylo za starých časů. A přestože nad povodími Moravy, Dyje, Dunaje nebo Nitravy už vanou vichry nových dob a knížectví podrobe…

27. 5. 09
Červenák.sk

Mark Stone: Svatá válka

Novela. Cyklus Mark Stone. Oficiálna anotácia: Marka Stonea odvolali z dovolené. Jen málokdy se podaří nejlepšímu agentu vybrat si celou dobu, potřebnou na odpočinek po náročných misích. Generál Khov je zřejmě toho názoru, že Mark si nejlépe odpočine na další misi. Nyní má podezření, že na jedné z planet, nad nimiž SDPP má dohled, došlo k nepovolenému vměšování. Mark má podezření potvrdit n…

27. 5. 09
Červenák.sk

Černokněžník: Krvavý oheň

Román. Tretia kniha trilógie Černokňažník. Oficiálna anotácia: Černý Rogan, kdysi proslulý zabíječ Avarů, pak dědic černokněžnického rodu, se z vůle bohů vrátil ze záhrobí, získal démonický meč Krutomor a teď míří na kouzly nasáklou Kančí horu. Tam jej ve svatyni jeho předků čeká Krvavý oheň, zřídlo nesmírné čarodějné moci. Než jej však bude moci ovládnout a konečně se tak…

27. 5. 09
Červenák.sk

Doupě řvoucí smrti

Novela. Cyklus Bohatier. Publikované v magazíne Pevnost č. 11/2005 Oficiálna anotácia: (nie je)

27. 5. 09
Červenák.sk

Strážce hvozdu

Novela. Publikované v antológii Písně temných věků. Oficiálna anotácia: Vraťte se s námi do věků našich předků, jejichž kosti už dávno pohltila věčnost země! Pro období prvního milénia po Kristu se vžilo označení „temná staletí". Byla to krutá doba, smrt si nevybírala a drsné podmínky dělaly z jedinců hrdiny. Lidé bojují o holé životy, obětují rozezleným bohům, hrdinské skutk…

27. 5. 09
Červenák.sk

Černokněžník: Radhostův meč

Román. Druhá kniha trilógie Černokňažník. Oficiálna anotácia: Rogan se z vůle Černoboha vrátil z Lesa věčnosti, knížectví mrtvých, aby ve světě smrtelníků válčil s běsy a temnými mocnostmi. Nejdříve však jako potomek černokněžnického rodu musí vyrvat posvátný Krvavý oheň z pařátů ďábelských Belbohových uctívačů. K tomu bude potřebovat své dědictví, meč válečného boh…

27. 5. 09
Červenák.sk

Černé srdce

Novela. Cyklus Bohatier. Publikované v antológii Čas psanců. Oficiálna anotácia: Stateční hrdinové, ladné křivky dívek, čarodějnické praktiky, krvelační upíři, ostré čepele, rozžhavené hlavně, zhoubná radiace. Vše od historické fantasy až po postkatastrofickou sci-fi, od akčních naturalistických příběhů plných krvavé romantiky (pro někoho i romantické krve) po odlehčená dobrodružstv…

26. 5. 09
Červenák.sk

Conan a dvanáct bran pekla

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen Oficiálna anotácia: Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad – Conan se vydal do Stygie, aby se v malém království v povodí Vedžo, která je přítokem zlověstné řeky Styx, pokusil vykrást hrobku dávného vládce v Údolí stínů. Připletl se však do přicházející války mezi Mennefisem a Stygií. Conan, věrný své pověsti, se rozhodne, že setrvá. Ne…

26. 5. 09
Červenák.sk

Kalendár


Černokněžník: Vládce vlků

Román. Prvá kniha trilógie Černokňažník. Oficiálna anotácia: Téměř deset let bojoval v kruté válce, jež rozvrátila říši Avarů, divokých nájezdníků z podunajských rovin. Černý Rogan, osamělý, nemilosrdný zabiják, jenž válčil v žoldu Karla Velikého i bulharského chána Kruma, se nyní na vlastní pěst vydává do temných lesů v povodí řeky Hron. Je na stopě smečce Krvavých psů,…

26. 5. 09
Červenák.sk

Hrdlorez

Poviedka. Publikované v magazíne Fantázia č. 26 Oficiálna anotácia: (nie je)

26. 5. 09
Červenák.sk

Keď vyjde slnko nad Zoborom...

Novela. Cyklus Černokňažník. Publikované v magazíne Fantázia č. 25 Oficiálna anotácia: (nie je)

26. 5. 09
Červenák.sk

Conan a svatyně démonů

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen Oficiálna anotácia: Conan, zachmuřený válečník z barbarské Cimmerie přichází na své pouti do knížectví Hyrth, ležícího v nejvýchodnějším koutu Brythunie, ve stínu tajemných Kezankiánských hor. Tato země vzešla z krvavých klanových válek a pod maskou pevné vlády zde doposud doutnají zbytky starých svárů, nenávisti a zrady. Je na Conanovi, a…

26. 5. 09
Červenák.sk

Z posvátné vody zrozená

Poviedka. Cyklus Černokňažník. Publikované v magazíne Pevnost č. 1/2002 Oficiálna anotácia: (nie je)

26. 5. 09
Červenák.sk

Sila viery

Poviedka. Publikované v antológii Je dobré být mrtvý. Oficiálna anotácia: Všichni vám lhali… Smrtí to nekončí, smrtí to začíná. Kapacity jako Ďuro Červenák, Marek Dobeš, David Horák, Michal Hvorecký, Jaroslav Mostecký, Ondřej Neff, František Novotný, Jiří Pavlovský, Jiří W. Procházka, Vladimír Šlechta, Stanislav Švachouček a Jaroslav Velinský odkryjí nový pohled na svět zombii a pře…

26. 5. 09
Červenák.sk

Conan nelítostný

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen Oficiálna anotácia: Hnán nepřízní osudu opouští Conan Brythunii a míří do ponurých lesů Vysočiny. Klany v tomto divokém kraji se chystají do války, aby zastavily rozpínavost uctívačů temné bohyně Elderoth. Svatyně nečistého kultu jsou cítit shnilým lidským masem, síly zmaru a rozkladu jsou na vzestupu a chladná ocel touží být zahřáta horkou k…

26. 5. 09
Červenák.sk

Krvavý oheň, biely oheň

Poviedka. Cyklus Černokňažník. Publikované v magazíne Fantázia č. 12 Oficiálna anotácia: (nie je)

26. 5. 09
Červenák.sk

Nad temným hrobom zelený očí svit

Poviedka. Cyklus Černokňažník. Publikované v magazíne Ikarie č. 7/1999 Oficiálna anotácia: (nie je)

26. 5. 09
Červenák.sk

Na piaď chlap, na lakeť brada

Poviedka. Publikované v magazíne Fantázia č. 7 Oficiálna anotácia: (nie je)

26. 5. 09
Červenák.sk