Les přízraků

Les přízraků

Román. Cyklus Stein a Barbarič. České vydanie. Anotácia: Joachim Stein zimuje na hradě Stříbrná skála. Klidné Vánoce s rodinou však zkalí potyčka se zločineckým podsvětím v nedalekém městě Trutnov. Vzápětí kapitána požádá o pomoc bohatá šlechtična Beatrix Zilvárová, jejíž milovaný synovec a dědic Adam zmizel na lovu. Zat…

13. 10. 19
Červenák.sk

Bohatier: Biela veža

Bohatier: Biela veža

Román. Štvrtá časť cyklu Bohatier. Slovenské, prepracované vydanie. Anotácia: Ríša Chazarov padla, veľký kagan je mŕtvy. Vlk v duši kniežaťa Svjatoslava je však nenásytný. Kyjevské vojsko opúšťa vydrancované mestá na kaspických pobrežiach a smeruje na Kaukaz, kde sa na strmých úbočiach týčia pevnosti Alanov, Avarov či Kassogov…

5. 6. 19
Červenák.sk

Hradba západu

Hradba západu

Román. Piata časť cyklu Dobrodružství kapitána Báthoryho. Anotácia: Uherské vojsko utrpělo drtivou porážku u Parkánu. Hordy osmanských válečníků pod velením samotného velkovezíra překročily Dunaj a obklíčily pevnost Újvár – Nové Zámky. Tu v křesťanském světě nazývají Hradba západu a vědí, že pokud padne, bude ohrože…

1. 6. 19
Červenák.sk

Les prízrakov

Les prízrakov

Román. Cyklus Stein a Barbarič. Anotácia: Kapitán Stein a seržant Jaroš riešia drastickú vraždu v „dračom“ meste Trutnov, pátrajú po stratenom šľachticovi v Krkonošských horách a čelia skupine zločincov a peňazokazcov, ktorí sa neštítia ohrozovať Steinovu rodinu v hrade na Striebornej skale.

17. 10. 18
Červenák.sk

Horiaca ríša

Román. Tretí diel cyklu Bohatier. Slovenské, prepracované vydanie. Anotácia: Chazarská ríša niekoľko storočí ovládala pobrežia Kaspického mora a dolný tok Volgy a Donu. Jej sláva sa však chýli ku koncu. Kyjevský knieža Svjatoslav túži posunúť hranice svojho mocnárstva a otvoriť si prístup k bohatým južným krajinám a Hodvábnej ce…

5. 7. 18
Červenák.sk

Bohatier: Dračia cárovná

Bohatier: Dračia cárovná

Román. Druhý diel cyklu Bohatier. Slovenské, prepracované vydanie. Anotácia: Kyjevský vojvodca Svjatoslav zvíťazil nad Bulharmi a upevňuje svoju moc v povodí rieky Volgy. Iľja Muromec a ostatní bohatieri sú však ako na ihlách. Ich úhlavný nepriateľ, veľkňaz Tugarin, unikol kamsi na sever. Svjatoslav súhlasí, aby sa družina vydala po jeho…

30. 12. 17
Červenák.sk

Vlk a dýka

Vlk a dýka

Román. Cyklus Stein a Barbarič. České vydanie. Anotácia: Hrad na hoře Sitno odedávna střeží cestu k bohatým hornickým městům. Kvůli turecké hrozbě je na podzim roku 1599 dobře vyzbrojený a má početnou posádku. Navzdory tomu se z něj ztratí kastelánova dcera. Uprostřed noci, bez jediné stopy. Zoufalý hradní správce prosí o pomo…

30. 5. 17
Červenák.sk

Bohatier: Oceľové žezlo

Bohatier: Oceľové žezlo

Román. Prvý diel cyklu Bohatier. Slovenské, prepracované vydanie. Anotácia: Prvý diel veľkolepej historickej fantasy z čias Kyjevského kniežatstva, kedy na pozadí vojenských výprav kniežaťa Svjatoslava vznikla legenda o udatných bohatieroch. Odľahlú dedinu na území kmeňa Muromcov prepadnú lovci otrokov. Unikne im len Iľja, miestny mrzá…

4. 4. 17
Červenák.sk

Vlk a dýka

Vlk a dýka

Román. Cyklus Stein a Barbarič. Anotácia: Hrad na hore Sitno oddávna stráži cestu k bohatým banským mestám. Kvôli tureckej hrozbe na jeseň roku 1599 je dobre vyzbrojený, s početnou posádkou. Napriek tomu sa z neho stratí kastelánova dcéra. Uprostred noci, bez jedinej stopy. Zúfalý hradný správca prosí o pomoc notára Barbariča z ne

2. 3. 17
Červenák.sk

Bivoj

Bivoj

Román. Súborné vydanie. Anotácia: Řeka Vltava odděluje území kmene Čechů od Návu, knížectví duchů na zapovězeném východním břehu. Pouze jednou za rok je vladykům a stařešinům dovoleno překročit její tok a vystoupit na posvátný Chrasten, aby tam ve svatyni Vyšehrad obětovali bohům a žádali kněžnu Libuši o hadačské předpovědi a rozsudky ve vzájemný…

2. 3. 17
Červenák.sk

Záhadné znamenie VLKA A DÝKY

Záhadné znamenie VLKA A DÝKY

Román Vlk a dýka je v podstate o štyriapoltý diel cyklu Kapitán Stein a notár Barbarič. Je to totiž Barbaričovka sólovka. Notár tentoraz na vlastnú päsť vyšetruje záhadné zmiznutie kastelánovej dcéry na hrade Sitno, čo je, ako iste viete, legendárna a mnohými strašidelnými povesťami opradená hora južne od Banskej Štiavnice. Ale pre čitateľov, ktorým je ľúto za St…

14. 2. 17
Červenák.sk

Ďábel v zrcadle

Ďábel v zrcadle

Román. Cyklus Stein a Barbarič. České vydanie. Anotácia: Ve čtvrtém románu cyklu historických detektivek Juraje Červenáka navštíví hrdinové Vídeň přelomu 16. a 17. století. Napínavý politický thriller ohromí dokonale vykreslenými dobovými reáliemi i spletitým příběhem plným akce, ale především sugestivním hledáním kořen

27. 11. 16
Červenák.sk

Juraj Červenák - autor historických románov, detektívok a fantasy

Juraj Červenák - autor historických románov, detektívok a fantasy

Juraj Červenák (nar. 1974) je slovenský spisovateľ s bohatou publikačnou činnosťou v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Pochádza z obce Vyhne, kde prežil prvé roky života, ale od školopovinných čias žije v neďalekej Banskej Štiavnici. Po ukončení štúdia na gymnáziu v roku 1992 prešiel rôznymi povolaniami od člena strážnej služby až po vedúceho kina

31. 10. 16
Červenák.sk

Přízraky na Devíně

Přízraky na Devíně

Román. České vydanie. Cyklus Černý Rogan. Anotácia: Kníže Lučivoj, který vyrval Devín z avarských spárů, zůstal bez mužského následníka. Významné hradiště na pomezí Nitranského a Moravského knížectví zdědí ten, kdo si vezme za ženu Lučivojovu dceru. Její ruku je však nutné si zasloužit a před uchazeči stojí nebezpečný …

5. 9. 16
Červenák.sk

Mišo Ivan: Prízraky na Devíne - wallpapery

Mišo Ivan: Prízraky na Devíne - wallpapery

[529;cell][531;ce­ll][532;cell]

30. 3. 16
Červenák.sk

Prízraky na Devíne

Prízraky na Devíne

Román. Cyklus Čierny Rogan. Anotácia: Černokňažník je povolaný do Nitry, aby mladému kniežaciemu následníkovi Pribinovi pomohol splniť nebezpečnú úlohu. Len ak sa to podarí, Pribina získa nevestu a s ňou hradisko Devín, dôležitý oporný bod proti čoraz rozpínavejším Moravanom…

16. 12. 15
Červenák.sk

Ohnivé znamení

Ohnivé znamení

Román. Cyklus Stein a Barbarič. České vydanie. Anotácia: Nález lidských ostatků v podunajských lesích přivede Barbariče na stopu bezohledných lupičů a překupníků s otroky. Notář musí povolat na pomoc Steina a Jaroše. Společně putují do Prešpurku, který se po pádu Budína stal hlavním městem Uher. Zdánlivě jednoduchý případ s…

9. 11. 15
Červenák.sk

Diabol v zrkadle

Diabol v zrkadle

Román. Cyklus Stein a Barbarič. Anotácia: Štvrtý prípad kapitána Steina, notára Barbariča a kaprála Jaroša. „Traja pátrači“ prichádzajú do Viedne, kde neznámy útočník hrozí sériou atentátov na katolíckych hodnostárov, vrátane arcivojvodu Mateja Habsburského a biskupa Khlesla, vodcu protireformácie…

9. 11. 15
Červenák.sk

Ohnivé znamenie

Ohnivé znamenie

Román. Cyklus Stein a Barbarič. Anotácia: Tretí prípad kapitána Steina a notára Barbariča. Nález ľudských ostatkov v podunajských lesoch privedie Barbariča na stopu bezohľadných lupičov a priekupníkov s otrokmi. Notár si musí zavolať na pomoc Steina a Jaroša. Spolu putujú do Prešporka, ktorý sa po páde Budína stal hlavným mestom Uho…

28. 6. 15
Červenák.sk

Mišo Ivan: Železný půlměsíc - wallpapery

Mišo Ivan: Železný půlměsíc - wallpapery

[509;cell][511;ce­ll][512;cell]

21. 5. 15
Červenák.sk

Zakliaty zámok

Zakliaty zámok

Detektívny mysteriózny román z 19. storočia. Anotácia: V roku 1860 je 32-ročný Pavol Dobšinský kaplánom a profesorom slovenského jazyka a literatúry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Zároveň sa intenzívne venuje zbieraniu ľudových povestí a rozprávok. Spolu s českou spisovateľkou Boženou Němcovou, ktorá sa z vážnej choroby lieči v kúpeľoch na…

24. 3. 15
Červenák.sk

Železný půlměsíc

Železný půlměsíc

Román. Štvrtá časť cyklu Dobrodružství kapitána Báthoryho. Anotácia: Léto 1663. Osmanská říše sahá až k Dunaji. Mírová rokování selhala a k pohraniční Ostřihomi přitáhlo obrovské turecké vojsko pod velením samotného velkovezíra. Má v plánu znovu se obořit na Vídeň, ale v cestě mu stojí moderní, dokonale vyzbrojená ho…

1. 2. 15
Červenák.sk

Ožívajú Legendy Zlatého mesta

Ožívajú Legendy Zlatého mesta

Moja doposiaľ najkrajšia kniha obsahuje päť fantasy/rozpráv­kových poviedok z histórie Banskej Štiavnice. Stálych čitateľov príbehy neprekvapia, je to tak trochu „úvod do Červenáka pre druhý stupeň ZŠ“ (bronzová doba, Slovania, stredovek, Turci…). Kniha je však bohato ilustrovaná (autorom kresieb i malieb je Riki Watzka), má honosnú väzbu a štýlový preba…

18. 12. 14
Červenák.sk

Krev prvorozených

Krev prvorozených

Román. Cyklus Stein a Barbarič. České vydanie. Anotácia: V Praze jste už možná byli mnohokrát, ale takhle ji určitě neznáte! Zločin se rozmáhá jako nikdy předtím, ulice ovládají tlupy cizích hrdlořezů, náboženské konflikty se stupňují, z politiky se stala nepřehledná změť intrik každého proti každému. Městem se však šíř…

14. 11. 14
Červenák.sk

Kámen a krev (ant. Klenoty české fantasy)

Kámen a krev (ant. Klenoty české fantasy)

Novela. Vyšlo v antológii Klenoty české fantasy. Anotácia: Poznejte českou fantasy v exkluzivním výběru nejlepších povídek a novel! Přestože má fantasy v České republice poměrně krátkou tradici, během zhruba čtvrtstoletí vyrostla silná generace spisovatelů. Jejich díla si našla nadšené čtenáře a žánr se definitivně etablova…

20. 5. 14
Červenák.sk

Kalendár


Doupě řvoucí smrti

Doupě řvoucí smrti

Novela. Publikované v antológii Společenstvo Pevnosti. Anotácia: MISTŘI TUZEMSKÉ FANTASY SE SEŠLI, ABY UTVOŘILI SPOLEČENSTVO PEVNOSTI! Sedm set stran plných mečů, magie, hrdinů, zlosynů, bestií a legend… Magazín Pevnost, tedy měsíčník zaměřený na fantastiku v literatuře, filmu, hrách a historii, ovlivňuje významnou měrou tuzemsk

14. 5. 14
Červenák.sk

Sekera z bronzu, rúno zo zlata

Sekera z bronzu, rúno zo zlata

Román. Slovenské knižné viazané vydanie. Anotácia: V povodí rieky Istros, ktorá omnoho neskôr dostane meno Dunaj, panuje vek bronzu a zlata. A taktiež jantáru, pre kupcov z južných morí nesmierne cenného tovaru. Do barbarských končín severne od Istra prichádza trójsky princ Podarkés. Je odhodlaný získať tu poklad, ktorým vykúpi rodné mesto z područia mykéns…

30. 4. 14
Červenák.sk

Čerstvé správy z Facebooku konečne na webe

Čerstvé správy z Facebooku konečne na webe

Hoci sa to zdá neuveriteľné, na tejto planéte ešte stále žijú ľudia, ktorí nie sú pripojení na Facebook. Vy šťastní pankharti s kopami voľného času! No zároveň vám kvôli tejto výsade unikali čerstvé, prakticky každodenné informácie a pikošky z mojej autorskej dielne. S tým je koniec, odteraz sa správy, odkazy, minirecenzie, úryvky a všelijaké iné výlevy z oficiálnej stránky &l…

6. 1. 14
Červenák.sk

Rok 2014 hlavne so Steinom a Barbaričom

Rok 2014 hlavne so Steinom a Barbaričom

Ako si niektorí z vás isto všimli, historickou detektívkou Mŕtvy na Pekelnom vrchu som odštartoval nový knižný cyklus. Fakt, že sa tohto románu za 3 mesiace od vydania predalo viac ako hociktorej inej mojej knihy za 3 roky, prispel k mojej chuti rýchlo pokračovať. Kapitán Stein, notár Barbarič a kaprál Jaroš sa preto vrátia skôr, než som pôvodne plánoval. Zároveň to znamená, že černok

2. 1. 14
Červenák.sk

Mrtvý na Pekelném vrchu

Mrtvý na Pekelném vrchu

Román. Cyklus Stein a Barbarič. České vydanie. Anotácia: Kapitán Stein a notář Barbarič na stopě zločinu v habsburském císařství za vlády Rudolfa II. První z řady historických detektivek s prvky špionážního a konspiračního thrilleru. Hrdiny jsou kapitán Joachim Stein (válečný veterán, drsný, přímočarý, často prostořeký, …

31. 12. 13
Červenák.sk